Prostorski portal Mestne občine Celje: kaj lahko vidite (video)

08. 07. 2017 01:10

Mestna občina Celje je za občane pripravile nov portal prostor.celje.si, ki vsem zainteresiranim na enem mestu nudi prostorske informacije iz pravnega in dejanskega vidika. Gre za storitev iz nabora rešitev tako imenovanih pametnih mest, ki je nastal je zaradi potreb občanov, podjetij, investitorjev in organizacij do prostorskih podatkov Mestne občine Celje.

Je zbirka interaktivnih zemljevidov s specifičnimi tematikami. Del portala je tudi metapodatkovni sistem, ki podaja t.i. podatke o podatkih.

Portal razdeljen na več tematskih sklopov

Nov portal je zaživel v četrtek, vsebinsko pa zajema šest tematskih sklopov:

Parkirišča: javna parkirišča na območju MOC z informacijo o številu mest ter veljavnih cenah parkiranja;

Cestne zapore: dejanske zapore na cestah na območju MOC, tako na državnih kot občinskih cestah;

Zelene površine: območja zelenic in drugih zelenih površin, za urejanje katerih skrbi MOC;

Celjski prostorski plan: temeljni dokument o urejanju prostora na območju MOC;

Prikaz stanja prostora: zemljevid z osnovnimi informacijami o namenski rabi prostora, prostorskih aktih, gospodarski javni infrastrukturi, varovalnih režimih, habitatnih tipih – namenjen naprednejšim uporabnikom ter investitorjem;

Servis 48: že znano orodje za prijavo poškodb, napak in drugih pripomb glede urbane opreme in urejenosti okolja MOC.

Koristna in prijetna uporabniška izkušnja za občane

V prvi fazi je cilj približati prostorske podatke občanom, tudi tistim, ki niso vešči uporabe računalnikov oz., ki jih ne uporabljajo vsak dan. V prihodnjih fazah bo portal namensko in funkcijsko dopolnjen, s fokusom na podpori institucijam v občini (turizem, javni zavodi, ipd.), privlačnosti MOC za investitorje ter podpori regionalnim in mednarodnim projektom.

Prostorski informacijski sistem, katerega del je prostorski portal, je zastavljen tako, da ga je možno nadgrajevati in širiti, tako za potrebe prihodnjih obveznosti MOC (denimo po novi zakonodaji s področja urejanja prostora in graditve objektov) kot tudi sosednjih občin.

Portal prostor.celje.si je namenjen občanom celjske občine in ostalim zainteresiranim, ki iščejo osnovne prostorske informacije o knežjem mestu. Ogledate si lahko na primer lokacije prostih parcel, na kakšne ovire lahko naleti investitor, komunalno in prometno povezavo, vsa javna parkirišča s cenami parkiranja itd. Portal pa bodo sčasoma vsebinsko dopolnjevali, tako da bo občanom zagotovljena najboljša uporabniška izkušnja. 

Več o samem portalu je povedal tudi Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje. Sami si ga lahko ogledate tukaj: prostor.celje.si

Oznake: ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
539 queries in 5,073 seconds.