Impresum

Impresum

Izdajatelj: Drugi svet, spletne tehnologije d.o.o.

Odgovorni urednik: Rok Čakš
rok@drugisvet.com
GSM: 031 306 890

Uredniška in novinarska ekipa: Tina Ožvald, Kristina Strašek, Špela Kumer, Marko Kovačevič, Dejan Hribernik, Egon Horvat, Bogdan Rahten, Gregor Krajnc

Tehnični urednik: Rajko Antlej

Vodja marketinga: Gregor Krajnc, email: marketing@celje.info

Tehnična zasnova in dizajn: Robi Zidar, Rajko Antlej

Naslov uredništva:
Železarska cesta 2,
3220 Štore

Elektronska pošta:
urednistvo@celje.info