Učitelji in učenci na sedmih celjskih šolah so postali energetski skrbniki


20171212_090954

Na celjskih osnovnih šolah se je zaključil projekt [email protected]: optimizacija rabe energije in spremembe vedenja v šolah Srednje Evrope.

V projektu, ki ga financira Interreg Srednja Evropa, v njem pa sodeluje dvanajst partnerjev iz sedmih držav, so šolsko osebje in učence usposobili, da so postali energetski skrbniki ter pripravili strategijo pametne šole, ki predvideva strateško načrtovanje rabe energije.

V šolah so namestili pametne merilnike in z aplikacijo spremljali porabo, pri čemer so energetski skrbniki (učenci, dijaki in šolski delavci) aktivno sodelovali. Cilj vseh aktivnosti je bil oblikovati sistem za upravljanje z energijo za javne šole, s katerim lahko spremljajo in izboljšajo rabo energije.

V Celju je v projektu sodelovalo 7 osnovnih šol, v katerih so namestili merilno opremo in zamenjali nekaj oken. Investicija v infrastrukturo in merilno opremo je bila 66.340,67 €. Celotna vrednost projekta, ki ga je izvedla Mestna občina Celje kot projektni partner, pa 174.981,00 €. Vrednost sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 148.733,85 €.

Pri izvajanju projekta po šolah je MOC tesno sodelovala z Zavodom Kssena iz Velenja.

V projektu so učenci osnovnih šol posneli serijo kratkih videoposnetkov, pri čemer so se osredotočili na varčevanje z energijo glede na letni čas in vremenske razmere. S sistemom označevanja in točkovanja so prikazovali morebitne prihranke energije v različnih časovnih obdobjih in označene rezultate po razredih med seboj primerjali. Na ta način so bili učenci motivirani za doseganje in ohranjanje dobrih rezultatov.

Starejše energetske skrbnike (učitelje, vzdrževalce, upravljavce stavb) so izobrazili in usposobili, da vodijo in usmerjajo šolsko osebje in učence na področju varčevanja z energijo in jih spodbujajo k spreminjanju vedenjskih vzorcev v šoli in doma.

Povzemamo nekaj preprostih nasvetov za izboljšanje energetske učinkovitosti:

  • Izkoristite naravno svetlobo in prilagodite uporabo svetil.

  • Poskrbite, da bodo ob vsakem odhodu iz prostora luči ugasnjene.

  • Preden otroci vstopijo v šolo, naj bodo luči ugasnjene.

  • Elektronske naprave je po uporabi treba ugasniti ali preklopiti na varčevalni način.

  • Kadar pozimi zračite prostore, ugasnite radiatorje in pustite okna na široko odprta najdlje 5 minut.

  • Uporabljajte termostatski ventil za uravnavanje temperature, ki naj bo v razredih med 18 in 21 °C.

  • Ob nakupu nove elektronske naprave preverite ali ima certifikat »Energy Star« in/ali »Ecolabel«.

  • Znižajte temperaturo ali ugasnite klimatsko napravo v praznih prostorih.

Med projektom so razvili tudi programe usposabljanja, da bi poenostavili zniževanje stroškov z energijo v šolah in omogočili vlaganje v energetsko učinkovitejše ukrepe. Namen in cilj tega je, da bi šolam in lokalnim skupnostim ostalo več denarja za izvajanje osnovne dejavnosti – izobraževanja.

Na IV. osnovni šoli Celje so organizirali zaključni dogodek BarCamp, z izobraževalnimi in interaktivnimi delavnicami na temo obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije v šoli in doma. Pripravili so jim prikaz delovanja male sončne elektrarne in ponazorili, koliko svetlobe je potrebno, da se prižge LED žarnica. S pomočjo vtičničnih merilnikov so prikazali rabo električnih naprav. Na vseh sedmih sodelujočih celjskih šolah so bile zaključne delavnice s predstavitvijo rezultatov projekta.

Cilj projekta je bil dosežen. Torej, da učenci spoznajo, kakšno vlogo ima energija v njihovem življenju, predstavili so jim pomen energetske učinkovitost in jih spodbudili k okolju prijaznemu ravnanju v šoli in doma.

Na šolah bodo novo pridobljeno znanje z veseljem uporabljali tudi v novem in vseh prihodnjih šolskih letih.

V projektu so sodelovale še ustanove iz Gradca, Celovca, Karlovca, Szolnok-a, Újszilvás-a (Madžarska), Bologne, Bydgoszcz-a (Poljska) in Stuttgarta.

rokovo-poletje-2019-klik