Selitveno gibanje prebivalstva po: OBČINE, LETO , MERITVE
2016
Priseljeni iz tujine - Skupaj Priseljeni iz tujine - Moški Priseljeni iz tujine - Ženske Odseljeni v tujino - Skupaj Odseljeni v tujino - Moški Odseljeni v tujino - Ženske Selitveni prirast s tujino - Skupaj Selitveni prirast s tujino - Moški Selitveni prirast s tujino - Ženske Priseljeni iz drugih občin - Skupaj Priseljeni iz drugih občin - Moški Priseljeni iz drugih občin - Ženske Odseljeni v druge občine - Skupaj Odseljeni v druge občine - Moški Odseljeni v druge občine - Ženske Selitveni prirast med občinami - Skupaj Selitveni prirast med občinami - Moški Selitveni prirast med občinami - Ženske Skupni selitveni prirast - Skupaj Skupni selitveni prirast - Moški Skupni selitveni prirast - Ženske Priseljeni iz tujine na 1000 prebivalcev Odseljeni v tujino na 1000 prebivalcev Selitveni prirast s tujino na 1000 prebivalcev Priseljeni iz drugih občin na 1000 prebivalcev Odseljeni v druge občine na 1000 prebivalcev Selitveni prirast med občinami na 1000 prebivalcev Skupni selitveni prirast na 1000 prebivalcev
Celje 628420208466304162162116462327134598222371222101590123-332522391312.89.53.347.345.41.85.1
Vir:
Statistični urad Republike Slovenije.

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
Podatki so teritorialno razvrščeni po uredbi o Standardni klasifikaciji teritorialnih enot (opis in pojasnila), raven SKTE 5. Podatki o spremembah posameznih občin so dostopni na povezavi. V Seznamu občin s spremembami območij občin od leta 1995 dalje je opisana vrsta spremembe, naveden je datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene ter naveden Uradni list, v katerem so bile objavljene omenjene teritorialne opombe. V seznamu občin je navedeno zadnje veljavno stanje imen občin.
Podatki od 2008 naprej so pripravljeni skladno z definicijo prebivalstva Slovenije, objavljeno leta 2008.
V podatkih o meddržavnih selitvah so za leta 1995-1997 upoštevane samo selitve državljanov Slovenije.
V podatkih o meddržavnih selitvah so za leta 1995-1997 upoštevane samo selitve državljanov Slovenije.
V podatkih o meddržavnih selitvah so za leta 1995-1997 upoštevane samo selitve državljanov Slovenije.
V podatkih o meddržavnih selitvah so za leta 1995-1997 upoštevane samo selitve državljanov Slovenije.
V podatkih o meddržavnih selitvah so za leta 1995-1997 upoštevane samo selitve državljanov Slovenije.
V podatkih o meddržavnih selitvah so za leta 1995-1997 upoštevane samo selitve državljanov Slovenije.
V podatkih o meddržavnih selitvah so za leta 1995-1997 upoštevane samo selitve državljanov Slovenije.
V podatkih o meddržavnih selitvah so za leta 1995-1997 upoštevane samo selitve državljanov Slovenije.
V podatkih o meddržavnih selitvah so za leta 1995-1997 upoštevane samo selitve državljanov Slovenije.
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Upoštevan je selitveni prirast s tujino in selitveni prirast med občinami.
Pri izračunu so za leta 1995-1997 upoštevane samo meddržavne in notranje selitve državljanov Slovenije.
Upoštevan je selitveni prirast s tujino in selitveni prirast med občinami.
Pri izračunu so za leta 1995-1997 upoštevane samo meddržavne in notranje selitve državljanov Slovenije.
Upoštevan je selitveni prirast s tujino in selitveni prirast med občinami.
Pri izračunu so za leta 1995-1997 upoštevane samo meddržavne in notranje selitve državljanov Slovenije.
V podatkih o meddržavnih selitvah so za leta 1995-1997 upoštevane samo selitve državljanov Slovenije.
V podatkih o meddržavnih selitvah so za leta 1995-1997 upoštevane samo selitve državljanov Slovenije.
V podatkih o meddržavnih selitvah so za leta 1995-1997 upoštevane samo selitve državljanov Slovenije.
Do leta 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Do leta 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Do vključno z letom 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.
Upoštevan je selitveni prirast s tujino in selitveni prirast med občinami.
Pri izračunu so za leto 1997 upoštevane samo meddržavne in notranje selitve državljanov Slovenije.

Do leta 2007 so v podatkih prikazane le selitve državljanov RS, od leta 2008 dalje pa selitve celotnega prebivalstva.