2. urbani sprehod Jane’s Walk 2013 v Celju


Letos so v zavodu Metro SR organizirali dva urbana sprehoda v okviru svetovnega gibanja ”Jane’s Walk”. Drugo leto zapored se je sprehodom pridružilo Celje, prvič pa tudi Šmarje pri Jelšah. Urbani sprehodi po celem svetu potekajo prvi vikend v mesecu maju in obeležujejo ime ter ideje Jane Jacobs, sprehoda pa sta ozaveščala o pomenu pešačenja po vsakdanjih opravkih, o vplivu pešcev na urejanje mestnega prostora ter spodbujala povezovanje prebivalcev s sosedi in sosesko.

V nedeljo, 5.5.2013, so se udeleženci sprehoda sprehodili po Celju, od II. OŠ po Mestni četrti Slavko Šlander, sprehod je potekal na temo ”danes grem v šolo peš!”. Namen sprehoda je bil spodbujanje diskusije udeležencev o izboljšanju hodljivosti po območju četrti, predvsem pa promocija pešačenja v šolo in po vsakodnevnih opravkih. Kljub močnemu deževju je bila na sprehodu izjemna udeležba, sprehajalce je pospremil ravnatelj II. OŠ, prof. Igor Topole, in številni predstavniki Mestne četrti.

Krožna pot je bila predvidena s šestimi postojankami, a se je zaradi vpliva dežja okrnila. Na poti so sprehajalci odkrivali, kaj pešce k pešačenju privablja in katere ureditve so pešcem manj prijazne ali celo nevarne. Prof. Topole je poudaril, da je pešačenje izjemno pomembno z vidika zdravja, saj na podlagi dolgoletnega spremljanja telesnih sposobnosti otrok ugotavlja, da se danes otroci bistveno manj gibljejo in so posledično tudi težji kot pred desetletji. Predstavniki mestne četrti so poudarili, da je ta del Celja dobro urejen za pešce, se pa trudijo na področju izboljšanja prometne varnosti zagotoviti varnejša prečkanja glavnih prometnic. V diskusiji so razpravljali tudi o velikem pomenu dreves in njihovem blagodejnem vplivu na klimo sosesk, o možnostih izboljšanja bivalnih in varnostnih pogojev z ustreznimi zasaditvami in zelenimi barierami, o težavnem prečkanju Čopove ulice in Ljubljanske ceste zaradi velike pretočnosti prometa in podobno.

Zaključna misel urbanega sprehoda po Celju je predvsem ta, da je za dvig kulture pešačenja potrebna že sama vzgoja otrok. Bistven vlogo lahko pri tem odigra partnersko sodelovanje stroke, šole in mestne četrti, ki skupaj ustvarjajo varne, privlačne in zanimive peš poti v šolo.

Besedilo: Špela Čebular in dr. Mojca Furman Oman

Foto: arhiv Metro SR