Občina in javne ustanoveLokalne in upravne strani:
Občina Celje
KS Ostrožno
KS Šmartno v Rožni dolini
Zdravstveni dom Celje
Zavod za zdravstveno varstvo Celje
Osrednja knjižnica Celje

Institucije državne uprave:
Upravna enota Celje
Splošna bolnišnica Celje
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Tržni inšpektorat RS
Ministrstvo za obrambo RS
Davčni urad Celje
Carinski urad Celje
Center za socialno delo Celje
ZPO Celje
Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje
Kmetijsko gozdarski zavod Celje
Desetka Celje
Uprava RS za zaščito in reševanje Celje

Izobraževalne institucije:
I. OŠ Celje

II. OŠ Celje
III. OŠ Celje
IV. OŠ Celje

Gimnazija Celje – Center

I. gimnazija v Celju
Poslovno-komercialna šola Celje
Srednja ekonomska šola Celje
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
Srednja zdravstvena šola Celje
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Šolski center Celje
Glasbena šola Celje
Fakulteta za logistiko
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije
Fakulteta za komercialne in poslovne vede

Visoka gospodarska šola
Visoka zdravstvena šola Celje
JZ Regijsko študijsko središče v Celju

X
88 queries in 0,725 seconds.