31 županov občin Savinjske regije začelo s skupnimi aktivnostmi


V Aninem dvoru v Rogaški Slatini sta bili zadnji januarski dan redni seji Sveta Savinjske regije in Skupščine Razvojne agencije Savinjske regije. Na 1. redni seji Sveta Savinjske regije se je prvič po lokalnih volitvah 2022 sestalo 31 županov Savinjske regije, med katerimi sta bili dve novi županji in šest novih županov.

Predsednik Sveta Savinjske regije je ostal mag. Branko Kidrič, župan Občine Rogaška Slatina. To je zanj  že šesti tovrstni mandat.

Župani so opozorili na problematiko 3. razvojne osi in prepočasnih postopkov, zato so predlagali, da na naslednjo sejo povabijo predstavnike pristojnih ministrstev.

Na sami seji so bili prisotni predstavniki novega Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj. Državna sekretarka Andreja Katič je v nagovoru povedala, da je regionalni razvoj oblikovan kot ministrstvo in da kaže prioriteto te vlade.

Dr. Robert Drobnič, vršilec dolžnosti direktorja Direktorata za regionalni razvoj, je predstavil izvajanje mehanizma za črpanje evropskih sredstev Dogovor za razvoj regije za obdobje 2014-2020 in 2021-2027. Vodja Urada za evropsko kohezijsko politiko, Matjaž Dragar, pa je spregovoril o Programu evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027 in sredstva za občine v njegovem okviru.

B.R., vir slik: RASR