Albanske ženske se uspešno vključujejo v lokalno okolje


Ljudska univerza Celje (LUC), ki že od leta 2019 izvaja program Socialne aktivacije albansko govorečih žensk, ki ga sofinancirata MDDSZ in ESS, je ob skorajšnjem izteku projekta pripravila srečanje vseh slovenskih izvajalcev sklopa 2 javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialne aktivacije.

V knežjem mestu so tako izkušnje in primere dobrih praks s programom, ki  je namenjen opolnomočenju tujegovorečih žensk, delili Andragoški zavod Ljudska univerza Maribor, Društvo Odnos, ki poleg albanskih vključuje tudi druge tujegovoreče ženske, in LUC. Dva izvajalca sta bila žal odsotna. Na živahni okrogli mizi, ki jo je moderirala logoterapevtka Maja Krajnc, ki z LUC sodeluje na projektu že od začetka, so deževali spomini na dobre in manj dobre izkušnje s programom, med slednje so vsi izvajalci uvrstili obdobje prekinitve in nato izvajanja programa na daljavo, kar je bilo z ranljivo skupino priseljenk precej manj učinkovito kot podpora v živo. Poleg deljenja izkušenj so se prisotni zazrli tudi v prihodnost in ugotavljali, kako program še izboljšati, spremeniti in nadgraditi, da bo vsem vključenim prinašal še večje zadovoljstvo in uspeh.

Okrogli mizi izvajalcev so se pridružile tudi tri udeleženke, ki so program že zaključile. Vse so z velikim zadovoljstvom ugotavljale, da so s pomočjo vsebin programa postale samozavestnejše, samostojnejše pri komunikaciji in veliko bolj vključene v lokalno okolje, našle so tudi zaposlitev. Te uspešne zgodbe pa niso edine, saj pozitivne spremembe, majhne ali velike, a vse za posamezno udeleženko izjemno pomembne, beležijo prav vsi izvajalci pri sleherni od vključenih udeleženk in ne nazadnje tudi pri vseh, ki so delali z njimi. Prav to dokazuje, da so tovrstni programi ne samo uspešni za priseljence, temveč tudi prepotrebni za medsebojno razumevanje in sobivanje.