Šef Nepremičnin Brvar odgovarja na očitke anonimke “Celjski direktorji”: vse je transparentno

01. 09. 2017 23:37

Pred časom je po spletu zaokrožila anonimka, v kateri neznani pisec direktorju celjskega občinskega podjetja Nepremičnine Celje d.o.o. Primožu Brvarju, ob skorajšnjem zaključku njegovega prvega štiriletnega mandata, očita vrsto nepravilnosti in slabo vodenje družbe.

korupcija-klientelizem-podkupnina-poselAnonimka se začne z očitkom o imenovanju Brvarja za direktorja, položaj katerega naj bi dobil z manipulacijami in kot nagrado, ker pomaga izpeljati kadrovske projekte, kot si jih zamislijo tisti, ki so v Celju na oblasti že več kot desetletje.

Nato sledijo očitki o poslovanju družbe, začenši z dodeljevanjem neprofitnih stanovanj prosilcem, število katerih naj bi se v njegovem mandatu občutno zmanjšalo. Predvsem v letu 2016, ko je bilo zgolj 13 prosilcem odobreno neprofitno stanovanje. V letih pred njegovim mandatom (2005 do 2013) je bilo v povprečju oddanih 69 takšnih stanovanj na leto.

Razlog za to naj bi se skrival tudi v tem, da naj bi podjetje neprofitna stanovanja, ko se le ta sprostijo, oddajalo kot tržna, s čimer se protizakonito zmanjšuje fond neprofitnih stanovanj.

Anonimka: po Celju že krožijo govorice, da stanovanja dobivajo v najem v glavnem direktorjevi znanci in prijatelji.

Poleg tega po navedbah anonimnega pisca podjetje od leta 2014 naj ne bi zgradilo nobenega novega stanovanja, pridobilo pa ga ni niti z nakupom in prenovo starih stanovanj.

Brvarju se očita tudi, da vsa vzdrževalna in obnovitvena dela na stanovanjih, ki tudi časovno potekajo predolgo, večinoma opravi podjetje BSB inženiring, v katerem je zaposlen Brvarjev brat. Po javno dostopnih podatkih so se prihodki podjetja BSB inženiring v Brvarjevem mandatu res občutno povečali.

Anonimni pisec na koncu še navede, da naj bi si Brvar svoj naslednji mandat že kupil z glasovanjem v nadzornem svetu ZD Celje, kjer naj bi pri izbiri direktorja glasoval proti kandidatu, ki ga je podpirala njegova stranka (SD), da je tako ugodil predsedniku nadzornega sveta Nepremičnin.

Brvar odgovarja na očitke navedene v anonimki

Na očitke je s svojim pismom odgovoril tudi direktor Nepremičnin Celje d.o.o., Primož Brvar, ki uvodoma zatrdi, da večina prihodkov podjetja (85 %) prihaja iz naslova najemnin.

nepremicnine-celje-dooNajvečji delež v okviru teh prihodkov pa predstavljajo najemnine od stanovanj, oddanih v neprofitni najem, po katerih je tudi največje povpraševanje. Brvar pri tem ne navaja, kolikšen je ta delež.

Brvar se pri tem vprašanju obregne tudi ob državo, ki višino neprofitnih najemnin, kljub inflaciji in rasti prihodkov prebivalstva, od leta 2007 ni dvignila. Zaradi tega naj bi bila večina stanovanjskih skladov za svoje redno delovanje celo primorana prodajati stanovanja.

Kot dodaja Brvar, anonimka pravilno ugotavlja, da se v zadnjih letih odda manj stanovanj v neprofitni najem, a je iz tabele v anonimki razvidno, da je bila polovica stanovanj, ki jih je družba oddala v neprofitni najem, oddanih med leti 2005 in 2008, ko so bila poleg primernejših prihodkov od najemnin na voljo tudi sredstva lokalne skupnosti in sredstva od privatizacije stanovanj po osamosvojitvi.

Če so se stanovanja v preteklosti oddajala zgolj v neprofitni najem, mora družba za vzdržnost poslovanja oddajati tudi stanovanja s prosto oblikovano najemnino. Zgolj na ta način naj bi namreč družba lahko ohranjala svojo funkcijo. Oddaja stanovanj pa poteka transparentno in skladno s pravilniki družbe, dodaja Brvar.

Glede očitkov o (ne)gradnji novih stanovanj pa meni, da je le to odvisno od občinskega proračuna in sredstev, ki jih občina za to nameni. Pri tem poudarja, da primerjava z Ljubljano, ki lahko v stanovanjski sklad nameni ogromno sredstev, ni na mestu.

Brvar: Mestna občina Celje preko družbe Nepremičnine Celje zagotavlja največ najemnih stanovanj na prebivalca, in sicer 42 na tisoč prebivalcev. Ljubljana naprimer zgolj 14 na tisoč prebivalcev.

V prihodnosti naj bi se kljub vsemu gradila nova stanovanja, ki se bodo oddala tudi v neprofitni najem. Mestna občina Celje se naj bi namreč odločila, da bo del  evropskih sredstev v okviru mehanizma CTN namenila za reševanje stanovanjske problematike.

Glede drugih očitkov pa Brvar zagotavlja, da družba deluje transparentno ter skladno z zakonodajo in drugimi pravili družbe, kakor tudi vzdrževanje in prenova stanovanj, ki da potekajo skladno z Zakonom o javnem naročanju.

B.S.

sola-voznje-polsi-klik

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
143 queries in 1,084 seconds.