Celjani se puntajo proti drevesni uravnilovki


Tako so "strokovno" obglavili drevesa ob Kidričevi cesti v bližini vojašnice Franca Rozmana Staneta

Potem, ko so pred poletjem platane, ki stojijo nasproti celjskega kina Metropol krasili napisi, ki nasprotujejo njihovemu poseku, se aktivnosti občanov, ki jim je mar za tovrstno mehko tematiko, ki pa je z mnogih vidikov izjemno simbolna, nadaljujejo.

Tudi tokrat so ob drevesih nastala različna sporočila, obenem pa so pričeli z zbiranjem podpisov k peticiji. Občani jo lahko podpišejo v Metropolu ali preko spleta (klik!)

V nadaljevanju besedilo peticije:

OHRANIMO DREVESA V CELJU

PETICIJA  ZA  OHRANITEV  DREVES  V  CELJU

S podpisi izražamo nestrinjanje z urejanjem javnih površin na način, da se po nepotrebnem odstranjujejo drevesa. Mesto potrebuje zelene površine zato zahtevamo, da se nemudoma ustavi vsakršno nadaljnje sekanje. Stara drevesa v mestu so dodana vrednost bivanju. Zavračamo potrošniško logiko pri urejanju javnih površin v Celju. Drevesa niso zgolj blago, ki bi ga bilo moč ‘nadomestiti’ z ‘novimi’ sadikami. Kajti ‘novo’ v tem kontekstu pomeni zanikanje organske in zgodovinske vloge rasti – ne samo dreves, temveč tudi samega mesta Celje. Sekanje dreves pomeni prekiniti določen vidik življenja v mestu in prekiniti z njegovimi zgodovinsko-pričevalnimi kvalitetami, s katerimi se identificiramo celjani. Celje si kot mesto z bogato tradicijo zasluži več!

‘Nadomeščanje’ dreves je neprimerno tudi s funkcionalnega vidika. Vsakdo ve, da drevo za rast potrebuje svoj čas. Primerno veliko drevo v javnem prostoru daje dovolj sence v poletnem času, da se lahko prebivalci na teh površinah zadržujejo in prispevajo k spontanemu mestnemu skupnostnemu življenju – torej življenju mesta ki ni pogojeno zgolj z vidika izpolnjevanja osnovnih pogojev za bivanje.  Poleg te očitne funkcionalne lastnosti, so drevesa zatočišče za ptice in druge člene mestnega ekosistema. Če si stroka in občina prizadevata s prenovo izboljšati kvaliteto mestnih trgov in ulic, naj torej s svojo podporo priznata drevesom ključno vlogo vsaj v ključnih naštetih vsebinah.

Ob prenovi javnih površin starega mestnega jedra, zlasti pa ob izvedbi protipoplavnih ukrepov je v Celju padlo veliko preveč dreves. Za njimi ostajajo le še gole tlakovane površine. Ohranimo vsaj tista, ki so še ostala. Nočemo živeti v betonski puščavi!

UNIČILI SO
– Nekoč zelena, z drevesi obrasla nabrežja Savinje in njenih pritokov se spreminjajo v pusta kamnito betonska korita,
– Stara mogočna drevesa na trgu celjskih knezov je nadomestil asfalt in neuporabne steklene kupole,
– Tik pred propadom so stoletni kostanji v mestnem parku ob Partizanski ulici,
– Posekane so breze pri Splavarskem mostu pred knjižnico,
– Posekana so drevesa pri tržnici ob Savinovi ulici,
– Posamična drevesa v mestu potihoma izginjajo ali pa jim grozi skorajšnji posek

DOMNEVNO NAMERAVAJO KMALU POSEKATI

– Platane pred Metropolom hočejo zamenjati z novimi, dragimi sadikami, ki  bodo potrebovale desetletja, preden bodo  dala enakovredno senco. Nikoli pa ne bodo enakovredna zgodovinski, krajinski in družbeni vlogi v mestu Celje.
– Javorje na Glavnem trgu
– Javorje na Prešernovem trgu
– Nekatera drevesa na celjski tržnici ob Linhartovi ulici
– …Mnoga druga drevesa, ki jih hočejo nadomestiti z ‘novimi’, neenakovrednimi in deloma neustreznimi sortami

ZAHTEVAMO!

– Zahtevamo ohranitev dreves in takojšnjo ustavitev vseh posekov  v mestu Celje!
– Zahtevamo ukinitev negospodarne porabe javnega denarja zaradi nepotrebnega nakupa novih sadik!
– Zahtevamo konec krčenju zasajenih zelenih površin!
– Zahtevamo intenzivnejšo ozelenitev mesta!
– Zahtevamo, da občina NEMUDOMA vključi javnost in strokovnjake v debato o načinu  nadaljnjega urejanja odprtih javnih in zelenih površin v mestu!
– Zahtevamo, da se občina v imenu meščanov zaveže k trajnemu ohranjanju  zelenih površin, kar naj potrdi z ustreznim  sklepom mestnega sveta!

PRIČAKUJEMO
– od MOC se pričakuje, da bo ohranil vsa obstoječa drevesa. V kolikor pa predvideva njihovo odstranitev, naj organizira javno debato s strokovnimi službami MOC, strokovnjaki, ki se na predmet razprave (drevesa) spoznajo in laično javnostjo; na javni debati naj se prestavijo dejstva za in proti, posege pa naj MOC nadaljuje šele po doseženem konsenzu na tej javni debati
SICER…

– Če MOC ne upošteva naših pričakovanj in pade še eno drevo brez argumentirane razprave, bomo podali prijavo na ustrezne institucije, nevladne organizacije, varuhinjo človekovih pravic in ostale strokovne službe s področja varstva narave, gozdov in kulturne dediščine.
V skrajnem primeru pa bomo organizirali protestne shode in zahtevali od MOC, da prisluhne javnemu mnenju na tak način