Celje bo dobilo kampus za izobraževanje študentov medicine


Ob torkovem obisku ministrice za zdravje, dr. Valentine Prevolnik Rupel v Splošni bolnišnici Celje je direktor bolnišnice  dr. Dragan Kovačić razkril pomembno informacijo za širšo regijo. Po dogovoru z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani bo po njegovih besedah Celje postalo kampus za izvajanje določenih predmetov študija medicine, predvsem kliničnih predmetov kirurgije in interne medicine. Po dogovoru bi lahko prvi študentje SB Celje obiskali že oktobra 2024.

»Na sestanku z vodstvom Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani smo dosegli dogovor, v katerem bo prišlo do spremembe statuta Medicinske fakultete na način, da bomo ustanovili kampus Celje. To pomeni, da bo celjska bolnišnica postala na nek način podružnica Medicinske fakultete Univerze v Ljubljanije ob bok obisku ministrice za zdravje povedal direktor celjske bolnišnice dr. Dragan Kovačić.

Kot je dejal, lahko v Celju ponudijo kompletno bolnišnično uslugo, saj imajo pokrita vsaj področja, ki zadevajo pouk študenta medicine, kjer bodo komplementarni z Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, »S tem bomo olajšali število v bodoče povečano število vpisanih študentov, kar je edina trajna rešitev kadrovskih problemov, ki jih imamo v Republiki Sloveniji,« je dodal.

Uvedba kampusa v Celju je bila tudi v velikem interesu Mestne občine Celje, saj je po besedah direktorja Celje mesto, ki potrebuje mlade, da se bodo tu oblikovale mlade družine, da se pomladi mesto in zaživi naprej.

Ministrica z vodstvom bolnišnice o slovenski zdravstveni politiki in ustanavljanju novih oddelkov v SB Celje

Namen obiska ministrice za zdravje v celjski bolnišnici je bila  seznanitev s stanjem v bolnišnici ter pogovor o prihodnjih korakih na področju zdravstvene politike. Vodstvo SB Celje je z ministrico spregovorilo o izzivih ter priložnostih na področju zdravstva. Pogovor je tekel o vplivu zdravniške stavke in pomanjkanju kadra na organizacijo dela ter predlaganih izhodiščih novele Zakona o zdravstveni dejavnosti o ločitvi javnega in zasebnega zdravstva. Ministrica je bila seznanjena tudi s potekom aktivnosti pri uvajanju dejavnosti oz. ustanavljanju oddelkov kardiokirurgije in nevrokirurgije, ki bosta v prihodnjih mesecih začela delovati kot samostojna bolnišnična oddelka.

SB Celje je prejela sredstva za izvajanje programa kardiokirurgije — operacije na odprtem srcu, Izvedbo prvih posegov SB Celje načrtuje meseca septembra 2024.

Hkrati nevrokirurgija v SB Celje že več kot dve desetletji obratuje kot odsek znotraj Travmatološkega oddelka, vendar v zadnjih letih beleži 30 odstotno rast števila operacij programa nevrokirurgije, zato trenutna kadrovska zasnova in sledenje vsesplošnem dinamičnem in hitro razvijajočem se področju nevrokirurgije zahtevata tako ustrezno prostorsko ureditev kot investicijo v opremo.

Vir foto: SB Celje

Ob delovnem kosilu so z ministrico govorili tudi o energijski sanaciji SB Celje ter o nadaljevanju investicijskega projekta Nadomestna novogradnja SB Celje, ki predstavlja dolgoročno osnovo za nadaljnji prostorski in strokovni razvoj bolnišnice ter nadgradnjo programa zdravstvene dejavnosti v smeri izpolnjevanja spremenjenih pričakovanj uporabnikov zdravstvenih storitev in potreb zaradi spremenjenih demografskih trendov.

V začetku lanskega leta so v novih prostorih že začeli delovati Dnevna bolnišnica, anesteziološke ambulante ter heliport na vrhu novega objekta, s čimer se je na območje bolnišnice vrnila možnost pristanka helikopterja. Naslednja faza projekta predvideva finalizacijo in opremljanje drugega, tretjega in petega nadstropja objektov E1 in F1, kamor bodo umeščeni Kardiološki oddelek, Oddelek za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo ter varni podatkovni center.