Celje glede na napovedi v dobrem stanju, vendarle z določenimi posledicami vremenske katastrofe


Po včerajšnjih katastrofalnih vremenskih razmerah, ki so močno prizadele Savinjsko dolino so pri Mestni občini Celje sklicali izredno novinarsko konferenco, kjer so do besede prišli župan MOC Matija Kovač, direktor PGE Celje Boris Žnidarko, poveljnik Civilne zaščite MOC Jože Plešnik, predstavnik Policijske postaje Celje Aleš Štorman in predstavnik podjetja Vodovod Kanalizacija Celje Simon Kač. 

Celje, kjer je bilo včeraj aktiviranih 250 prostovoljnih gasilcev, jo je glede na napovedi in včerajšnji pogled na pretok reke Savinje odneslo zelo dobro. Po besedah celjskega župana bo ocenitev škode možna šele, ko se bodo razmere dokončno umirile, ob tem pa je dodal: ”Lahko pa rečem, da je škode kar nekaj na zasebnem premoženju in na javni infrastrukturi, predvsem na cestah ter mostovih. Ob tem se je Savinja zlila tudi v Mestni park, kjer je poškodovala Ledeno dvorano.”

Precejšnjo vlogo so sicer odigrali tudi protipoplavni ukrepi, ki so bili izvedeni v preteklem desetletju, in so tako nekoliko oblažili posledice poplavljanja reke Savinje. O prihodnosti protipoplavnih ukrepov je župan celjske občine povedal: ”V letošnjem letu načrtujemo nadaljevanje izgradnje protipoplavnih ukrepov na Mestni občini Celje iz programa načrta za okrevanje in odpornost. Nekje do sredine novembra moramo pridobiti gradbena dovoljenja za pet sklopov posegov na vodotokih Ločnica, Dajnica in Koprivnica ter dva večja posega, ki sta zamenjava mostu pri Topru in mostu pri Polulah. Po naših izračunih naj bi posodobljeni most na Polulah gladino reke v takšnih primerih znižal za 16 cm, kar vsekakor ni zanemarljivo.” 

Ob tem je tudi že jasno, da se lahko vsi evakuirani občani Celja (približno 4.000 prebivalcev),  vrnejo v svoje domove. Policisti so sicer vso noč s šestimi patruljami varovali evakuirana območja, po sedanjih informacijah pa o kakšnih poškodovanih osebah ni znakov. Celjski policisti so začeli zbirati tudi informacije in obvestila o neprimernih dejanjih v času vremenskih groženj. V kolikor bodo lahko prišli do ugotovitev in dokazov kdo je kršitelj tovrstnih dejanj, bodo o njih tudi v skladu z zakonodajo ukrepali. Vsekakor gre ob tem izpostaviti nevarno vožnjo s štirikolesnikom, ki jo je predstavnik celjske policijske postaje Aleš Štorman postavil na sam vrh neprimernih dejanj.

Kot je povedal poveljnik Civilne zaščite Mestne občine Celje, Jože Plešnik, sedaj poteka sanacija neprevoznih cest, predstavniki Civilne zaščite pa so si ogledali tudi dve lokaciji na območju Šmartnega ob Rožni dolini, kjer so zemeljski plazovi ogrožali stanovanjske objekte.

Viseči most; foto: Sandi Pernarčič/Facebook

Most na ulici XIV. divizije na regionalni cesti za Laško ostaja odprt za osebni promet, za tovorni promet pa zaenkrat še ostaja zaprt. Odprt je most na Čopovi, odpira se tudi most pri Topru. Most Polule, na katerem je poškodovana ograja, ostaja zaprt. Pešpoti Brv pri sotočju Voglanje in Savanje, Splavarska brv ter Viseči most, ki ga ni odneslo kot na to namigujejo nekatere objave na družbenih omrežjih, ostajajo zaprte za prehod. Prav tako sta zaprti Partizanska cesta pri podvozu v parku zaprta in cesta skozi Skalno klet na sotočju Voglajne ter Savinje.

Vodovodni sistem Celje, ki napaja prebivalce Celja, Vojnika in Štor, je normalno deloval do včeraj do 14. ure. Nato je vodni vir Medlog, zaradi poplavne ogroženosti ostal brez elektrike, zato so morali pitno vodo zagotoviti iz virov, ki jih ponujata Frankolovo in Vitanje. Vodni vir Vitanje je močneje zakalil, zato ni bilo več možno zagotoviti ustrezne kakovosti pitne vode. Ukrep prekuhavanja vode tako še vsaj do torka ostaja v veljavi, ko bodo znani prvi rezultati analiz pitne vode.

Medtem pa ukrep prepovedi približevanja vodotokom ni več v veljavi. Pretoki Savinje so se namreč v primerjavi z včerajšnjim stanjem, ko je bilo poplavljeno območje Otoka, Medloga, Špice in spodnji del Polul, prepolovili, zato je gibanje po mestu varno.

Sedaj, ko se situacija v Celju umirja bodo člani PGE Celje vse sile usmerili v krizno območje Ločice ob Savinje, Malih Braslovč in Letuša. V Spodnji Savinjski dolini so že včeraj morali reševati 30 oseb s pomočjo opreme na reševanju na vodi in čolnov. Tam je prišlo tudi do iztekanja nevarnih snovi, predvsem naftnih derivatov. Reševanje te problematike bo v naslednjih dneh prioriteta na tem območju, da ne pride po poplavni katastrofi še do kakšne katastrofe z nevarno snovjo.