Celje: objavljen razpis za deset občinskih stanovanj za mlade


prodaja_nepremicninObčinsko podjetje Nepremičnine Celje d. o. o., je na spletni strani objavila Javni razpis za dodelitev stanovanj mladim in mladim družinam. Gre za prvi tovrsten ukrep na področju stanovanjske politike v Mestni občini Celje, ki je namenjen mladim do 30. leta in mladim družinam. Razpis bo odprt do 27. 11. 2015, do 10. ure.

Na razpisu družba ponuja deset stanovanj z dobo najema do 8 let in možnostjo podaljšanja. Polovica ponujenih stanovanj stanovanj bo namenjenih prednostni skupini “mlade družine”, ostalih pet pa prednostni skupini “mladi”. Najemnine se razlikujejo glede na velikost in strukturo stanovanj, vse pa so 20 – 25 odstotkov nižje od trenutnih tržnih najemnin.

Družba ob casino tem prevzema stroške notarskih storitev, upravljanja, rezervnega sklada, osnovno zavarovanje, investicijsko vzdrževanje stanovanja in skupnih delov. Bodoči najemniki bodo nosili stroške najema, opreme in rednih obratovalnih stroškov stanovanj.

V družbi Nepremičnine Celje d. o. o. opzarjajo, da so mladi depriviligirana skupina, sploh v delu, ko vstopajo na trg dela in ko iščejo svoje stanovanje. Poleg zgoraj omenjenih kriterijev za pridobitev stanovanja so še nekateri, dodatno ovrednoteni kriteriji, kot so izobrazba (dokončan študij), priviligirani so tudi mladi podjetniki, aktivno državljanstvo (npr. mladi, ki so delali v mladinskih organizacijah itd.).

Vsa stanovanja, ki so predmet razpisa, so seveda v Celju, mesečna najemnina za garsonjero bo znašala okoli 160 evrov, za štirisobno stanovanje pa 300 evrov. Stanovanja so brez opreme, torej jih je potrebno opremiti.

Več informacij lahko prosilci dobijo v razpisni dokumentaciji, na spletni strani in v prostorih družbe v času uradnih ur.