Celjski mladinski center uspešno izpeljal mednarodno konferenco v Narodnem domu v Celju


Celjski mladinski center je v okviru projekta Active Youth Participation through Empowered Leadership (APEL) organiziral mednarodno konferenco na temo participacije mladih, ki se je odvila v četrtek, 9. decembra 2021, v Narodnem domu Celje.

V posebno čast nam je bilo da je po uvodnem govoru direktorice celjskega mladinskega centra, Sonje Majcen, zbrane naslovil tudi župan Mestne občine Celje, Bojan Šrot. V svojem govoru je med drugim poudaril: »kmalu bomo sprejeli nov lokalni program za mlade v Mestni občini Celje – Mladi so Celje 2021 – 2026, s katerim bomo v sodelovanju z MCC in drugimi organizacijami za mlade nadaljevali s prizadevanji, da bi izboljšali položaj mladih na številnih področjih.« Izpostavil je tudi pomembnost Komisije za mladinska vprašanja kot posvetovalnega telesa neposredno županu ter Mladinski svet Celje, katere delovanje podpira prav Mestna občina Celje.

Mednarodna konferenca je bila strukturirana v dva sklopa. V prvem teoretičnem sklopu je vodja progama, mednarodne koordinacije in projektov pri Celjskem mladinskem centru, mag. Katja Kolenc, predstavila širši oris celotnega projekta, katerega osrednji cilj je, da mladinske delavce opremiti z ustreznim znanjem, metodologijo ter orodji, da bodo le ti lahko kakovostno izvajali usposabljanja za mladinske voditelje in mlade ter jih usmerila k aktivnejši participaciji, predvsem pri vključevanju v dialoge z lokalnimi odločevalci. V prvem sklopu so se ji pridružili projektni partnerji, pri čemer je Martijn Meima (International School of Entreprenuership, iz Nizozemske) predstavil prvi projektni rezultat – metodologijo ta trenerje ter Lachezar Afrikanov (National Management School iz Bolgarije) nadaljeval z predstavitvijo YOCO kartic, ki služijo mladinskim delavcem kot orodje za kakovostnejše izvajanje metodologije za trenerje. Mag. Kolenc je zaključila teoretični del z predstavitvijo tretjega rezultata, in sicer priporočil za odločevale. Dokument, je namenjem političnim odločevalcem kot usmeritev na kakšen način lahko izboljšajo dialog z mladimi. V njem so primeri dobrih praks političnih dialogov iz Slovenije, Nizozemske, Bolgarije in Avstrije, ter na osnovi le teh ter raziskav in pogovorov z odločevalci konkretni predlogi kako lahko naslovijo in izboljšajo participacijo mladih skozi dialog z odločevalci.

V praktičnem delu, kateremu so namenili največ časa, so dijaki ter mladinski delavci delali po skupinah s slovenskimi ter mednarodnimi trenerji, ki so jih skozi uporabo YOCO kartic tudi spodbujali pri pripravi konkretnih predlogov in idej, ki naslavljajo potrebe mladih. Tako so štiri skupine v zaključku predstavile ideje, ki si jih mladi želijo in pogrešajo v lokalnem okolju ter na trenutne izpostavile tudi zelo aktualne problematike. Le te so predstavili v dialogu z odločevalci, kateremu so se pridružili: podžupanja Mestne občine Celje, ga. Breda Arnšek ter trije člani Mestnega sveta Celja: Damir Ivančič, Matija Kovač ter Miran Gracer ml..

Zahvalili bi se radi vsem dijakom iz Šolskega centra Celje, Srednje šola za storitvene dejavnosti in logistiko in Gimnazije – Celje – Center ter študentom Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije. Zahvala gre tudi stanovskim kolegom iz mladinskega sektorja, ki so se konference vedoželjno udeležili: MC Žalec, Zavod Burja, Filozofske fakultete Univerze v Mariboru ter javnega podjetja Zelenice d.o.o..

Več informacij o projektu si lahko preberete na spletni strani Celjskega mladinskega centra.

Fotogalerijo dogodka si lahko ogledate na Facebook strani projekta APEL ter jo uporabite za vašo objavo z navedbo Avtor fotografij: Celjski mladinski center.

foto: MCC