Celjski poklicni gasilci lani opravili manj intervencij, statistika prve polovice letošnjega leta pa ni tako obetavna

27. 09. 2022 14:00

Gasilci Poklicne gasilske enote Celje so v lanskem letu intervenirali v 824 primerih, kar je 20 intervencij manj kot leta 2020. Med intervencijami je bilo tudi lani največ prometnih nesreč, požarov in odpiranj stanovanj, pri čemer se je število prometnih nesreč povečalo, število požarov in odpiranj stanovanj pa zmanjšalo.

Nekoliko skrbijo številke prvega polletja letošnjega leta, ki so glede na enako obdobje lani občutno višje.

Za poklicno gasilsko enoto je bilo sicer leto 2021 in prvo polletje 2022, kot ugotavljajo v poročilu, uspešno, saj so bili izpolnjeni vsi načrtovani cilji, tako s področja opravljanja javne gasilske službe, s področja delovanja gasilske enote širšega pomena, kot tudi s področja tržne dejavnosti.

Gasilci so ob požarih, naravnih, prometnih in drugih nesrečah praviloma med prvimi, ki priskočijo na pomoč in požrtvovalno opravijo svoje delo. Tudi lansko leto so gasilci tako ali drugače na pomoč ljudem skočili v 824 primerih. Delo celjskih poklicnih gasilcev je sicer tudi lani deloma še zaznamovala epidemija covida-19, a v bistveno manjši meri kot leta 2020, ko je epidemija izbruhnila. Intervencij povezanih s covidom-19 je bilo namreč skoraj trikrat manj.

pge-celje-grbPoklicna gasilska enota Celje, kateri poveljuje Janko Požežnik, sicer prvenstveno opravlja naloge gašenja, reševanja, zaščite in odstranjevanja nevarnosti, ki jih povzročajo naravne in druge nesreče na območju Mestne občine Celje ter naloge zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v cestnem prometu, cestnih predorih, reševanje na vodi ter druge naloge zaščite in reševanja širšega pomena na območju občin: Celje, Braslovče, Dobje, Dobrna, Laško, Polzela, Prebold, Radeče, Tabor, Vojnik, Vransko, Šentjur, Štore, Žalec.

Poleg rednih nalog gasilci PGE Celje, v želji preprečevanja potreb po njihovem posredovanju, skrbijo tudi za redne preventivne akcije, kakor tudi servisiranje in druge storitve povezane z gasilskimi napravami in pripomočki.

Naloge izvaja 55 operativnih gasilcev (eden manj kot lani), ki dežurajo v štirih izmenah, od tega sta dva gasilca PGE Celje in en gasilec Poklicne enote Domžale dežurna v DARS-ovi bazi na Vranskem, za reševanje ob nesrečah v Trojanskih tunelih.

Tudi v letu 2021 covid-19 vplival na manjše število prometnih nesreč 

Lani so tako PGE Celje intervenirali v 824 primerih, kar je okoli 3 % oz. 20 intervencij manj kot leta 2020. Odštevši posredovanja povezana z epidemijo covida-19 pa so bile lani opravljene 804 ‘standardne’ intervencije, kar je štiri več kot leta 2020, ko je teh bilo 800.

Največ intervencij so celjski poklicni gasilci opravili pri prometnih nesrečah, in sicer 166 oz. štiri več kot leta 2020, gašenj požarov je bilo 111 oz. tri manj kot leta 2020. Število prometnih nesreč je sicer bilo tudi leta 2021 veliko manjše kot v nekovidnem letu 2019, ko so morali gasilci intervenirati pri kar 229 prometnih nesrečah. Epidemija covida-19, zaradi katere se je občutno zmanjšano število opravljenih poti, je torej pozitivne učinke pokazala vsaj v tej statistični kategoriji.

Odpiranj stanovanj je bilo lani 97 oz. 16 manj kot leta 2020. Intervencij v povezavi s covidom-19 pa je bilo lani 16, kar je skoraj trikrat manj kot leta 2020, ko je teh intervencij bilo 44. Nekoliko občutneje se je lani povečalo število reševanj ljudi iz dvigal ter reševanj živali. Nekoliko več je bilo tudi dovozov pitne vode. Ostala statistika občutneje ne odstopa od leta 2020.

Intervencije v letih 2020 in 2021:

V prve pol leta 2022 že na 70 % lanskega leta. Največ na račun prometnih nesreč

Če sta bili leti 2020 in 2021 v znamenju zniževanja števila intervencij, pa je bolj skrb zbujajoč pogled na statistiko prve polovice leta 2022. Do konca junija je bilo tako opravljenih že kar 583, kar je za skoraj 16 % več kot leta 2021 ko je celjska poklicna gasilska enota opravila 504 intervencije.

Zaskrbljujoč je predvsem porast intervencij ob prometnih nesrečah. Število teh se je v prve polletja, v primerjavi z enakim obdobjem lani, povečal za kar 34 %, z 71 na 95 intervencij ob prometnih nesrečah. Znaten delež so dodale tudi posledice letošnje suše. Število gasilskih straž se je tako povečalo za kar 36 %, iz 33 na 45 gasilskih straž. Za okoli 15 % več je bilo tudi požarov. Za kar 45 % več je bilo tudi intervencij zaradi neurij.

Intervencije v prvem polletju 2020 v primerjavi s prvim polletjem 2021:

Poslovanje kljub epidemiji po načrtih

Poslovanje Poklicne gasilske enote Celje je bilo tudi lani zaznamovano z epidemijo covida-19. Kljub temu je bil finančni načrt, kot je navedeno v poročilu, realiziran v vseh zastavljenih ciljih.

Celotni prihodki PGE Celje so v letu 2021 znašali 3.210.742,63 evra, kar je za dober odstotek manj kot leta 2020 (3.249.770,15 evra), od česar so večino predstavljali prihodki od poslovanja. Celotni odhodki pa so znašali 3.178.142,22 evra, kar je slab odstotek manj kot leta 2020 (3.206.478,09 evrov), od česar večino so predstavljali stroški dela. PGE Celje je tako lani posloval pozitivno, saj je bil ustvarjen presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka in je znašal 30.767,78 evra, kar pa je sicer več kot četrtino manj od leta 2020 (41.138,07 evra).

Podrobno letno poročilo PGE Celje si lahko pogledate TUKAJ

B.S., vir: PGE Celje

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
150 queries in 0,959 seconds.