Celjski proračun predvidoma težak 77 milijonov, a brez viseče brvi


Na torkovi drugi redni seji je Mestni svet Mestne občine Celje obravnaval in sprejel občinski proračun za leto 2023 v prvem branju. Skupni prihodki proračuna so predvideni v višini 77,4 milijona evrov, odhodki pa bodo znašali 81,3 milijone evrov.

Za področje investicij je skupno namenjenih nekaj več kot 30 milijonov evrov.

V tem letu se načrtuje zaključek projektov Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje in Upravljanje mobilnosti v Mestni občini Celje (Centralka), dokončanje Fotohiše Pelikan, prenova atletske steze na stadionu Kladivar, rekonstrukcija stavbe zdravstvenega doma in začetek del za celotno rekonstrukcijo Razlagove ulice, izvedba rondoja na Pucovi ulici, izgradnja varovanih stanovanj na Vodnikovi ulici in ureditev Kareja 7. Med večje investicije sodijo še ureditev Obrtne ceste, ureditev Ceste v Lokrovec, projekt Ekonomsko poslovna cona Trnovlje jug.

Do naslednje seje, ki bo 22. marca, bodo obravnavali pripombe na proračun, ki so jih podali tako v mestnih četrtih in krajevnih skupnosti kot tudi posamezni mestni svetniki.

V proračunu ni več postavke za viseči most, čemur je oporekal svtetnik Bojan Šrot iz Celjske županove liste. Prejšnja vlada je namreč za projekt 505 m dolge brvi v tibetanskem slogu odobrila pol drugi milijon evrov. Celotno investicijo so nazadnje cenili na 4,6 mio evrov. Več o tem v prispevku Dela.

Mestni svet je na seji potrdil predlog prejemnikov najvišjih občinskih priznanj, ki bodo podeljena 11. aprila, ko je občinski praznik. Novi častni meščan bo Edvard Stepišnik, podeljeni pa bodo tudi zlasti, srebrni in bronasti grbi.

Povezava h gradivom za sejo

B.R., vir slik: MOC