Celjsko podjetje BIAL, d.o.o., izvaja projekt širitve proizvodnje

V podjetju BIAL, d.o.o. so dne 18. 8. 2022  položili temeljni kamen za izgradnjo nove proizvodne hale.

Projekt se delno financira tudi iz Javnega razpisa: Spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (kratica javnega razpisa: JR INVEST2022-NOO):

 

PROJEKT ŠIRITVE PROIZVODNJE 2022 – 2025

Trajanje projekta: 5.5.2022 – 25.4.2025

Namen in cilj projekta je povečanje proizvodnih kapacitet za 100 % v naslednjih 5 letih in hkrati implementirati najsodobnejše tehnološke rešitve, skladne s strategijo digitalizacije podjetja, kakor tudi s cilji  okoljske strategije podjetja.

CILJI PROJEKTA:
• povečane kapacitete proizvodnje
• nadzorovan in optimiziran proizvodni proces
• zmanjšane količine porabljenih materialov na enoto končnega izdelka
• zmanjšane količine porabljene energije na enoto končnega izdelka
• zmanjšane izpustov emisij v zrak, tla in vode – zmanjšane emisij toplogrednih plinov,
• povečana kakovost delovnega okolja zaposlenih,
• povečana dodana vrednost na zaposlenega
• v skladu z evropskimi in nacionalnimi politikami prispevati k varstvu okolja, h konkurenčnosti in trajnosti

Vrednost investicije:
• Vrednost projekta: 2.186.666,28 EUR
• Višina sofinanciranja: 874.666,51 EUR

”Financira Evropska unija – NextGenerationEU.”

Naložba je del ukrepov slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Povezava na enotno spletno mesto Načrta za okrevanje in odpornost: noo.gov.si.
Povezava na portal evropskasredstva.si.

 

V začetku leta 2023 se investicija že delno vidi v postavljeni novi proizvodni hali:

 

Naročnik: BIAL, d.o.o.