Celju odobrena sredstva za ureditev 30 km kolesarskih povezav


Celju so bila odobrena evropska sredstva za kolesarsko omrežje. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je namreč izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje«.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša nekaj manj kot 2,5 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval okvirno 1,2 milijona evrov.

Cilj naložbe je ureditev mreže kolesarskih povezav v Mestni občini Celje in s tem omogočiti pogoje za dnevne migracije kolesarjev znotraj Celja. V okviru projekta bodo uredili 44 novih odsekov (nekatere odseke sestavlja več pododsekov) različnih vrst enostranskih in obojestranskih kolesarskih povezav v skupni dolžini 30 km, ob tem pa tudi 2,5 km hodnikov za pešce.

Za potrebe predstavitve pomena trajnostne mobilnosti bodo postavili 6 tabel in 3 števce kolesarjev ter 3 servisna stojala. Izvedli bodo tudi hortikulturne ureditve na odseku Ulice Janeza Cvirna.

vir: SVRK