Cenejši Celebus tudi za dijake in študente, novih linij še ne bo kmalu. Opozorila zaradi slabega vzdrževanja sistema KolesCE


Po brezplačnih vozovnicah za primestni promet Celebus za upokojence, vojne veterane, invalide in osebe starejše od 65 let, bodo sedaj dodatnega popusta na letne vozovnice Celebusa deležni še dijaki in študenti.

KolesCE v vsako krajevno skupnost, ob tem opozorila zaradi težav zaradi slabega vzdrževanjem sistema.

Mestni svet Mestne občine Celje je na zadnji redni seji v tem mandatu potrdil občinski predlog za subvencioniranje dijaških in študentskih mesečnih vozovnic za Celebus.

Namesto trenutno veljavnih cen mesečnih in letnih vozovnic, bo tako po novem za dijake in študente mesečna vozovnica stala 5 € (namesto enotne cene 15 € za vse potnike ne glede na status), letna vozovnica pa 50 € (namesto dosedanjih 75 € za dijake, študente in invalide). Enotna letna vozovnica sicer stane 100 €, vendar je za dijake, študente in invalide že sedaj veljal 25 % popust.

Kot je so navedli predlagatelji, je razlog za spremembo cenika v tem, da Ministrstvo za infrastrukturo v primeru znižanih cen mesečnih in letnih vozovnic za dijake in študente prevozniku plača 45 % enkratne vozovnice (trenutno je to 45 % od 1 EUR, kar znaša 0,45 EUR) za vsako validacijo mesečnih ali letnih vozovnic za dijake in študente, ki so bile kupljene preko sistema IJPP (integriran javni potniški promet). Dijaki in študenti morajo svoj status izkazati ter poravnati strošek brezstične (čip) IJPP kartice (3 EUR) po ceniku prevoznika, v kolikor je še nimajo. Prav tako v sistemu IJPP ministrstvo na enak način kot zgoraj dodatno financira tudi validacijo letnih vozovnic Celebus iz tega sistema, pri čemer je letna vozovnica za vojne veterane, invalide in starejše od 65 let, če so vse te kategorije oseb nezaposlene, brezplačna. Za primere, ko potnik vozovnice iz sistema IJPP ne bi želel uporabljati, ohranjamo obstoječe vozovnice, ki so lastni sistemu Celebus, je med drugim obrazloženo v predlogu.

Nov cenik, ki bo v veljavo stopil naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS:

Novih linij Celebusa še nekaj časa ne bo

Mestni svetniki so ob potrditvi predloga pozdravili tovrstno spodbujanje mladih pri pogostejši uporabi javnega prevoza, kot trajnostnega načina transporta. Ob tem pa je več mestnih svetnikov pozvalo tudi po vzpostavitvi novih linij Celebusa, ki da jih ni širil že leto dni. Vendar naj bi bile to zaenkrat le pobožne želje. Razlogov za to je več. Med drugim tudi ta, da EKO Sklad ne financira več avtobusov na stisnjen zemeljski plin (CNG), ki poganja vse Celebuse. Poleg tega je trenutna čakalna doba za dobavo novega avtobusa eno leto. Navsezadnje pa verjetno razmislek povzroča tudi trenutna energetska kriza.

Mladi in drugi občani, ki stanujejo na območju Lopate, Šmartnega v Rožni dolini, Trnovelj, Šmiklavža, itd., tako še nekaj časa v svojem kraju ne bodo mogli skočiti na Celebus.

KolesCE v vsako krajevno skupnost

Je pa občina napovedala, da je v načrtu, da bi bila v vsaki izmed krajevnih skupnosti v prihodnosti vsaj ena postaja KolesCE. Ob tej napovedi se je oglasil mestni svetnik Samo Seničar in opozoril na pogoste težave, ki zadnje čase pestijo sistem KolesCE. Kot je dejal, gre tako za tehnične pomanjkljivosti na kolesih kot sistemske težave pri oddaji koles preko aplikacije. Navedbe je podkrepil s trditvijo, da sam dnevno uporablja sistem KolesCE, izmed zadnjih desetih izposoj, pa je do določenih težav prišlo pri kar sedmih. Zato je pozval, da občina bolj angažirano pristopi k vzdrževanju sicer odličnega sistema izposoje koles.

B.S. foto: MOC