Center za socialno delo Celje letos praznuje abrahama


V celjskem centru za socialno delo so ob počastitvi 50 letnega delovanja včeraj pripravili dan odprtih vrat. Po tiskovni konferenci, na kateri so predstavili področja svojega delovanja in odgovarjali na aktualna vprašanja, je sledil ogled prostorov Centra za socialno delo.

Jubilejno leto, ki je poleg nove lokacije zaznamovano s povečanim številom prošenj za izredno denarno socialno pomoč, bodo na centru obeležili z aktivnostmi in prireditvami, ki so se pričele že prejšnji mesec. Po marčevski slavnostni akademiji sledijo aprilsko delo v splošno korist na Celjskem in srečanje izvajalskih organizacij, majski “Kje je moj dan mladosti” Kriznega centra za mlade Celje, junijsko srečanje rejnic in rejnikov na CSD Celje, septembrska predstavitev “Enotne vstopne točke”, oktobrska koordinacija obravnave v skupnosti v teoriji in praksi, novembrska predstavitev in soočanja s problemi na področju skrbništva za otroke in odrasle ter decembrsko sodelovanje z nevladnimi organizacijami ob mednarodnih dnevih boja zoper nasilje nad ženskami ter izdaja Biltena ob 50-letnici delovanja CSD Celje.

Na tiskovni konferenci je direktorica CSD Celje Olga Bezenšek Lalić opozorile na nujne kadrovske okrepitve, saj jim država in občina nalagata vedno več novih nalog. Posebej je izpostavila prihajajoči Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki bo med drugim urejal zmanjšanje plačil za vrtce, subvencije za prehrano šolarjev in dijakov, subvencije za najemnine, kritje razlik do polne vrednosti zdravstvenih storitev in še nekatere druge subvencije in plačila. Centru za socialno delo zakonodaja torej nalaga vse več nalog, ob tem pa zamegljuje osnovno poslanstvo, svetovanje ciljnim skupinam ter varstvo družine, otrok in mladostnikov.

V zadnjem času je po besedah socialnih delavk opaziti povečanje števila družin, ki zaprosijo za izredno denarno socialno pomoč, saj je do nedavnega ta oblika pomoči bila precej bolj v domeni posameznikov. Za dodatna sredstva za preživetje pa vse pogosteje prosijo tudi upokojenci. Mesečno na centru obravnavajo okoli 1000 prošenj.

Sicer pa socialne delavke še vedno največ dela posvetijo zaščiti starostnikov na domu in otrokom, ki so zanemarjeni, z nasiljem v družinah in denarni socialni pomoči.

Vabimo vas k ogledu spodnjega video prispevka, kjer boste izvedeli več podrobnosti, povezanih z delom CSD Celje.

v/t/f: eH