Dajte nam mir! – povzetki predavanj okrogle mize


Pred dnevi je v celjskem mladinskem centru MCC potekala okrogla miza s pomenljivim naslovom “Dajte nam mir! – Skupaj za Mir: spoštovanje, varnost, dostojanstvo za vse.”

Pod tem naslovom so člani ekipe Teozofske knjižnice in bralnice, Alme M. Karlin (TKBAK) organizirali okroglo mizo, ki se je odvila v Mladinskem centru Celje in je bila namenjena vsem.

dajte-nam-mir1Okrogla miza je sicer del projekta  za mlade »DAJTE NAM MIR«, ki ga je podprla tudi Mestna občina Celje in pri katerem sodelujejo dijaki in dijakinje iz kar 9-ih celjskih srednjih šol.

»Skupaj za Mir: spoštovanje, varnost, dostojanstvo za vse«, je letošnji moto in vodilo globalne pobude Organizacije Združenih Narodov.

Ta nagovarja in spodbuja  k združevanju  in strpnosti do raznolikosti, proti diskriminaciji, fanatizmu in za človekove pravice. V tem duhu naj bi se odvijale tudi letošnje proslave in različni dogodki ter projekti povsod po svetu, ki obeležujejo v mesecu septembru praznovanje Mednarodnega Dneva Miru.

Kot sodelujoči gostje so bili na okroglo mizo povabljeni Marijana Kolenko, ravnateljica osnovne šole Lava Celje, ki je tudi pobudnik in organizator projekta »Pozdrav ptic miru«, Gregor Deleja, ravnatelj Gimnazije Celje CenterNina Meyerhof iz New Yorka, ustanoviteljica in predsednica organizacije Children of the Earth in Patrick  McCollum iz Kalifornije, mirovni aktivist. Moderator in povezovalec je bil Domen Kočevar, vodja TKBAK.

Vsi gostje so obogatili dogodek z novimi pogledi, stališči, rešitvami ter odprli in izpostavili aktualna vprašanja ter izhodišča za raziskovanje tematike o svetovnem miru.

Namen organizacije okrogle mize s tovrstno vsebino in tematiko je bil ozaveščanje mladih in vseh ostalih ljudi o miru kot temeljni človeški vrednoti.

Zbrani povzetki predavanj okrogle mize:

GREGOR DELEJA (ravnatelj Gimnazije Celje Center)

Dajte nam mir! Vzklik mladih, ki mu starejši v hrupu današnjega sveta ne znamo prisluhniti, tako kot se ne znamo združiti v klicu »Tišina! Mladi govorijo.« V kaotični kakofoniji informacij in alternativnih vrednot smo izgubili stik s tisto pristno otroško osnovo pojma mir, ki ni le družbeno stanje, ki vlada v državi ali med državami oziroma ruska vesoljska postaja ali ruska predrevolucijska vaška srenja, jezero na Hrvaškem, naselje v bližnji Bosni, beseda označevalka stvari, ki so daleč proč. Če bi znali prisluhniti Zemlji iz katere smo zrasli, pa tudi zvedavemu otroku, ki ga ne bremenijo družbene spone, je mir uglašenost z vsem, kar nas obdaja in nami samimi, občutek zadovoljstva, ki nas pri tem obhaja in vera v dobro, ki jo soustvarjamo skupaj. Je univerzalna vrednota spoštljive komunikacije, ko v drugih iščemo to, kar nosimo v sebi. Je priložnost za posameznika in družbo zazrta v prihodnost, zato moramo v iskanju miru prisluhniti tistim, ki bodo prihodnost živeli in ne tistim, ki smo bili neuslišani takrat, ko se nihče ni zdrznil ob našem klicu »Dajte nam mir!«.

MARIJANA KOLENKO (ravnateljica osnovne šole Lava Celje)

V svojem razmišljanju želim odpreti vprašanja, s katerimi bi se morali ukvarjati vsi ljudje, ne glede na starost, versko pripadnost, svetovni nazor….in s katerimi se pogosto ukvarjam pri snovanju aktivnosti ter izboljšav pri delu z mladimi.

Mir – ali je vrednota, odgovornost, možnost, dobrina, danost, pravica, samoumevnost…

Kako razumemo mir? Ali je to res samo čas brez vojne, brez nasilja, čas brez nestrpnosti, brez izločanja drugače mislečih, čas tišine… Vsak posameznik si ga razlaga malce po svoje. Po svoje si ga razlagajo otroci, ki si želijo predvsem varno in spodbudno okolje, ki ne poznajo razmer vojnega časa in ki si preprosto želijo biti slišani in videni…. drugače ga dojemamo odrasli in popolnoma drugače generacije, ki so kadarkoli izkusile in doživele vojno ali kakršnekoli oblike nasilja.

Na prvi pogled se nam zdi, da se vsi zavedamo pomena miru. A ko se ozremo okrog sebe, ko prebiramo sporočila medijev, ko opazujemo ravnanja ljudi, se izkaže, da nimamo enotnega razumevanja. Zato so potrebni nenehni razmisleki o miru, o spoštovanju, o dostojanstvu posameznika in o tem, kaj lahko naredimo, kaj lahko spremenimo.

Mir ni trajna dobrina, je vsakodnevna preizkušnja – na mikro ravni odvisna od vsakega posameznika ne glede na starost, vero, ideologijo, položaj ali status… na makro ravni je odvisna od močnih sil svetovne politike, kapitala, ekonomije, merjenja moči… In kaj je v naši moči?

NINA MEYERHOF iz New Yorka (ustanoviteljica in predsednica organizacije Children of the Earth)

Mir je velika čudovita beseda, napolnjena z mnogimi razumevanji. Darilo miru drugemu je harmonija verbalnih izmenjav, z namenom resničnega medsebojnega povezovanja. Mir v notranjosti je kraj, kjer sprostimo predsodke in sodbe, ter sprejmemo sebe v miru. To ni enostavno narediti. Kako ljubiti samega sebe? Ampak, če sta obe poti preučeni in sledite svojemu srcu, lahko postanete mladi mirovnik, ki gradi mir za svet. Vsi svetovni problemi izvirajo iz umov moških in žensk, ki spreminjajo mišljenje in tako lahko gradijo kulturo miru. Ti si mir, ki prinaša mir in osvetli svet.

PATRICK McCOLLUM iz Kalifornije (mirovni aktivist)

Eno človeštvo. Kako priti do njega in kaj bi to pomenilo za mir:

Ključ do miru je ustvarjanje univerzalne zgodbe, kjer se vsakega posameznika vidi, sliši in ceni kot edinstven dar, ki doprinese k celoti.

Kot skupina bomo skupaj raziskali koncept priznanja in sprejemanja raznolikosti in ugotavljali, da to ni problem, temveč je temeljni kamen za grajenje miru.

Skozi človeško zgodovino smo vseskozi težili k temu, da bi naše iskanje enotnosti našli na način, da bi se združili pod eno univerzalno resnico in tako našli mir. Toda izziv je vedno bil v tem, da je vsaka pripoved v določenem času bila razumljena kot splošna resnica.

Verjamem, da potrebujemo novo zgodbo. Zgodbo, v kateri ni »drugih«, kar bi pomenilo nekoga, ki bi bil zunaj te resnice. Zgodbo, kjer se ne delimo na naše in vaše, ampak smo samo mi!

Naša razprava bo raziskala to možnost in kako jo lahko uresničimo, ne da bi pri tem zanemarili naše, vsakemu svoje, notranje življenjske resnice.

dajte-nam-mir5

foto: TKBAK

sola-voznje-polsi-klik