Družba VOC Celje ostaja izvajalec zimske službe v Mestni občini Celje


V petek, 16. novembra 2012, sta VOC Celje d. d. in Mestna občina Celje podpisala pogodbo o zagotavljanju zimske in pregledniške službe v sezoni 2012/2013. Podjetje VOC je bilo izbrano na razpisu, na katerega se je sicer prijavilo še podjetje Grasto, d. o. o..

V skladu s Odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih cest v Mestni občini Celje (Ur. l. RS št. 75/12) bo vzdrževanje javnih cest s 1. 1. 2013 preneseno na javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d. o. o..

Javno podjetje VO-KA bo vstopilo v obstoječa pogodbena in druga razmerja na strani Mestne občine Celje, po izteku že sklenjenih pogodb pa bo dela v zvezi z vzdrževanjem cest bodisi izvajalo samo bodisi poiskalo zunanjega izvajalca.

Vir: Mestna občina Celje