Evropska nagrada za inovativno poučevanje tudi za šoli s Celjskega


Gimnazija Celje – Center, Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Osnovna šola Bistrica ob Sotli in Vrtec Bistrica pri OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so dobitnice prestižne evropske nagrade za inovativno poučevanje, ki jo bo letos prvič podelila Evropska komisija na slavnostnem dogodku 20. oktobra v Bruslju. Z nagrado želijo počastiti dosežke učiteljev in šol, izraziti priznanje za njihovo delo ter še naprej spodbujati izjemne prakse poučevanja in učenja.

Osnovna šola Bistrica ob Sotli je nagrado prejela v kategoriji osnovnošolsko izobraževanje za projekt ‘Ukrotimo kompetence 21. stoletja’.

16. septembra je potekala virtualna slovesnost, na kateri je Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, mladino, in šport, Marija Gabriel, predstavila evropsko nagrado za inovativno poučevanje in njen pomen za evropski izobraževalni prostor. Na dogodku, pri katerem je sodelovala tudi slovenska ministrica, dr. Simona Kustec, so bili prvič uradno razglašeni letošnji nagrajenci, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Med 104 nagrajenci iz vse Evrope so tudi 4 slovenske izobraževalne institucije. Slavnostna podelitev nagrad bo 20. oktobra v Bruslju, prenašali pa jo bodo tudi preko spleta.

Evropsko nagrado za inovativno poučevanje bo Evropska komisija podelila vsako leto, in sicer zaključenim projektom v okviru programa Erasmus+, izbor katerih bodo na podlagi vnaprej opredeljenih meril, določenih s strani Evropske komisije, opravile nacionalne agencije. V Sloveniji je to CMEPIUS – Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja. Vsako leto bo določena tudi posebna tematika, v okviru katere bodo izbrani nagrajeni projekti – v letu 2021 je tema učenje na daljavo in kombinirano učenje. In prav s tem so se ukvarjali štirje nagrajeni slovenski projekti.

Nagrajene šole in projekti:

V vrtcu pri OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so v okviru Erasmus+ projekta razvijali socialne kompetence otrok z zgodnjim učenjem tujega jezika, prav tako pa tudi digitalne kompetence otrok in učiteljev.

Na Osnovni šoli Bistrica ob Sotli so v okviru projekta Ukrotimo kompetence 21. stoletja usposobili 1800 slovenskih in hrvaških učiteljev za uporabo IKT orodij pri pouku, izdali pa so tudi priročnik za učitelje.

Na Gimnaziji Celje – Center so raziskovali inovativna učna okolja s poudarkom na izkustvenem učenju in tako med drugim vzpostavili zunanje učilnice v parku za šolo.

Na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana pa so dijaki pridobivali izkušnje v domovih starejših občanov v tujini, učitelji pa so v tujini (na Finskem) spoznavali izobraževalni sistem v zdravstveni negi.

Podrobneje o nagrajenima OŠ Bistrica ob Sotli in Gimnaziji Celje – Center

Gimnazija Celje – Center – Prejemnica nagrade v kategoriji splošno srednješolsko izobraževanje za projekt ‘Uvajanje inovativnih učnih okolij’

V sodobni raznoliki in odprti družbi ‘tradicionalne’ šolske izboljšave ne zadostujejo več, po drugi strani pa se mednarodni projekti kažejo kot učinkovit mehanizem za stalno spremljanje in spreminjanje pedagoškega dela. Projektna sodelovanja spreminjajo organizacijsko klimo in krepijo številne vrednote, ki sicer sistemsko niso negovane.

Temu pritrjujejo tudi na gimnaziji Celje – Center, kjer so v projektu Uvajanje inovativnih učnih okolij uvedli številne novosti v svoje delo, med drugim nov izbirni predmet in interni sistem domačega dela za dijaške time. Posodobili so tudi kataloge znanj pri strokovnih modulih ‘matematika za otroka’ in ‘tuji jezik za otroka’ na programu predšolska vzgoja ter vzpostavili zunanje učilnice v parku za šolo. Razširili so ponudbo obšolskih in obogatitvenih dejavnosti, ki temeljijo na povezovanju in pridobivanju podjetnostnih kompetenc, pripravili razstavo Zabavna matematika v Otroškem muzeju Hermanov brlog in interaktivne delavnice v slovenščini in angleščini za otroke od 3. do 10. leta kot praktičen preizkus inovativnega učnega okolja. Razširili so svoje partnerske mreže, tudi s prijavo novih projektov v program Erasmus+ in ESS.

Vsi navedeni rezultati projekta so danes nepogrešljivi del šolskega vsakdana in primeri dobrih praks, ki jih v aktualnih mednarodnih projektih delijo s svojimi partnerji in s tem širijo pozitivne učinke mednarodnega sodelovanja v bližnjo in daljno okolico.


Osnovna šola Bistrica ob Sotli – Prejemnica nagrade v kategoriji osnovnošolsko izobraževanje za projekt ‘Ukrotimo kompetence 21. stoletja’

Personalizacija učenja in individualizacija pouka lahko bistveno pripomoreta k izboljševanju motivacije in angažiranosti za učenje in s tem izboljšanju dosežkov, predvsem pri učencih iz ranljivih skupin. Za inovativne načine poučevanja ter personaliziran in individualiziran pouk pa je treba okrepiti strokovno rast in kompetentnost učiteljev, da bodo ti kos poučevanju v 21. stoletju.

V okviru triletnega projekta ‘Ukrotimo kompetence 21. stoletja so projektne skupine učiteljev razvijale svoje kompetence na področju IKT in se seznanile s teorijo in prakso osmišljene uporabe IKT v izobraževanju. Glavni cilj projekta je bil usposobiti čim več slovenskih in hrvaških učiteljev, da postanejo učitelji za 21. stoletje, suvereni in kompetentni za uporabo IKT pri pouku.

V projektu je bilo usposobljenih občutno več učiteljev kot sprva načrtovano, izvedeni sta bili tudi dve mobilnosti z učenci, posredni udeleženci projekta pa so seveda vsi učenci, ki pri učenju uporabljajo nove tehnologije. Rezultati projekta so bili predstavljeni tudi na konferencah CARNet in MIPRO ter v obliki delavnic praktično predstavljeni sosednjim šolam – v živo so obiskali okoli 75 šol in izobrazili okoli 1.800 učiteljev. Rezultat projekta je tudi priročnik v slovenskem in hrvaškem jeziku, ki vsebuje vse tri izobraževalne module: motivacijskega, sodelovalnega in ustvarjalnega. Potencial priročnika sta prepoznali in ga izdali tudi založbi na Hrvaškem in v Sloveniji, kar pomeni veliko priznanje in še večji doseg projektnih učinkov. Kompetence 21. stoletja so tako dostopne širokemu krogu bralcev.