‘Golo rebro 2022’: Nesreča tovornega, kombiniranega in več osebnih vozil v predoru Golo rebro (foto)

22. 05. 2022 16:30

Danes se je na štajerski avtocesti v predoru Golo Rebro odvila vaja zaščite in reševanja regijskega pomena. V ‘nesreči’ je bilo udeleženo tovorno, kombinirano in več osebnih vozil.

Zaradi vaje je bila med 6. in 13. uro zaprta štajerska avtocesta med Celjem in Slovenskimi Konjicami, v obe smeri. 

Z namenom, da se preveri in izboljša pripravljenost za učinkovito in usklajeno delovanje različnih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob veliki nesreči v predoru na avtocesti, je bila v nedeljo izvedena vaja zaščite in reševanja regijskega pomena »Predor Golo rebro 2022«. Vaja se je izvedla na podlagi predpostavke, da je v dopoldanskem času, med delovnim tednom, v predoru Golo rebro, v smeri Slovenskih Konjic, prišlo do nesreče tovornega, več osebnih in kombiniranega vozila. Lokacija nesreče je bila približno 250 m od vhodnega portala.

Voznik tovornega vozila je zaradi neupoštevanja omejitve hitrosti in razmer pred in v predoru izgubil nadzor nad vozilom, se zaletel v steno predora, zagorel in ustavil. Takoj za tem je v predoru prišlo do naleta dveh osebnih in enega kombiniranega vozila. Več voznikov v koloni je svoja vozila pravočasno in varno ustavilo. Po prvih podatkih nadzornega centra DARS v Slovenskih Konjicah je videti, da so poleg požara na tovornem vozilu ostala udeležena vozila težje poškodovana, da je iz kombiniranega vozila prišlo do iztekanja goriva ter da je v vozilih večje število poškodovanih oseb. Poškodovana vozila so ustavljena na voznem in prehitevalnem pasu.

Kaj so bili namen in cilji vaje

Namen in cilji vaje so bili preveriti učinkovitost in usklajenost rešitev v regijskem in obratnem načrtih zaščite in reševanja ob nesreči v predoru. Načrt se je preveril predvsem v delih, ki se nanašajo na opazovanje in obveščanje, aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, upravljanje in vodenje ter izvajanje ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči. Ugotavljalo in preverjalo se je pomanjkljivosti in morebitna neskladja ter nedorečenosti v načrtih zaščite in reševanja in jih odpraviti. preveriti postopke opazovanja, obveščanja in aktiviranja ter usklajenost delovanja, policije, javnih služb za zaščito, reševanje in pomoč, enot in služb Civilne zaščite, in drugih.

Preizkusila in preverila se je tudi učinkovitost aktiviranja in primernega vključevanja portalnih gasilcev v izvajanje intervencije oz. reševanja ob nesreči ter sodelovanje med regijskim štabom Civilne zaščite in službami za zaščito, reševanje in pomoč, javnimi reševalnimi službami, Policijo, idr., ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči ob nesreči v predoru na avtocesti (AC), pa tudi postopke obveščanja in aktiviranja pristojnih organov, enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč ob nesreči v predoru na AC in izvajanje zaščitnih ukrepov v skladu z regijskim in obratnim načrtom zaščite, reševanja ob nesreči v predorih Pletovarje in Golo rebro, kakor tudi odziv in usposobljenost portalnih gasilcev.

Vajo so organizirali Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), Izpostava URSZR Celje in
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS), d. d., Avtocestna baza (ACB) Slovenske Konjice.

V vaji so sodelovale javne službe za zaščito, reševanje in pomoč, regijske enote in službe Civilne zaščite, organi, službe in nevladne organizacije, ki v skladu z Načrtom zaščite in reševanja ob nesreči v predoru v Zahodno Štajerski regiji izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči ter zaščitne ukrepe. Sodelovali so Poveljnik in namestnik poveljnika Civilne zaščite za Zahodno Štajersko in Štab Civilne zaščite za Zahodno Štajersko, DARS, d. d., ACB Slovenske Konjice, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava URSZR Celje z Regijskim centrom za obveščanje (ReCO) Celje, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Celje, Splošna bolnišnica Celje, Urgentni center, Nujna medicinska pomoč, Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Nujna medicinska pomoč, Poklicna gasilska enota Celje, Prostovoljno gasilsko društvo Slovenske Konjice, Portalni gasilci Gasilske zveze Slovenske Konjice in Gasilske zveze Šentjur in Vzdrževanje in obnova cest (VOC) Celje, d. o. o..

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
160 queries in 3,000 seconds.