Imenovali vodstvo Splošne bolnišnice Celje s polnimi pooblastili: na položaju ostajata Komadina in Kovačić


Na današnji seji so člani Sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje obravnavali vloge, ki so prispele na razpis za prosto delovno mesto direktorja bolnišnice in na razpis za prosto delovno mesto strokovnega direktorja bolnišnice.

Za prosto delovno mesto direktorja sta prispeli dve pravilni in popolni vlogi, za prosto delovno mesto strokovnega direktorja pa ena.

Potem, ko so vsi kandidati svetnikom predstavili svoje programe, so člani sveta z glasovanjem izbrali direktorja in strokovnega direktorja.

Za direktorja bolnišnice so svetniki soglasno izvolili sedanjega vršilca dolžnosti direktorja, dr. Dragana Kovačića, dr. med., za strokovnega direktorja pa sedanjega vršilca dolžnosti strokovnega direktorja dr. Radka Komadino, dr. med. K imenovanju direktorja mora zdaj dati soglasje še vlada, mandat pa traja štiri leta.

Za direktorsko mesto je sicer kandidaturo vložil še podjetnik Rafko Medved.