Izbran izvajalec za gradnjo kolesarske povezave Celje – Žalec, ki vključuje tudi nov most na Špici


Za gradnjo kolesarske povezave Celje-Žalec je bilo izbrano litijsko podjetje Trgograd, je sporočila Direkcija za infrastrukturo. Kot so še sporočili, je podjetje izpolnjevalo vse razpisane zahteve in pogoje, ob tem pa ponudilo najnižjo ceno gradnje, ki znaša 3,65 milijona evrov. Odločitev o izboru sicer še ni pravnomočna.

Direkcija za infrastrukturo je izbrala izvajalca, ki bo gradil del koridorja glavne kolesarske povezave Ljubljana – Kamnik – Vransko – Celje, na odseku med Celjem in Žalcem. Povezavo bo kot najugodnejši ponudnik gradilo litijsko podjetje Trgograd. Gre za izgradnjo prve faze kolesarske povezave v dolžini slabih 11 kilometrov, ki poteka med celjsko Špico in mostom za Šešče. Celoten odsek kolesarske povezave Celje – Žalec sicer poteka med krožnim križišču na ulici XIV. divizije v Celju in mostom za Šešče, vendar druga faza ne spada med upravičene stroške, zato mora to fazo zgraditi Mestna občina Celje, ki pa bo projekt izvedla kasneje.

Večina poti bo izvedena po visokovodnem nasipu na levem bregu Savinje kot novogradnja. Na delih, kjer kolesarska pot poteka po obstoječih lokalnih makadamskih in asfaltiranih poteh bo opremljena z ustrezno prometno signalizacijo. Ob poti bodo zgrajena tudi kolesarska počivališča, ki bodo locirana ob razglednih točkah, na njih pa bodo na voljo tudi turistične informacije in kolesarske karte ter oskrba s pitno vodo.

Ena izmed izstopajočih kompozicij te trase bo most pri Špici. Lokacija mosta na Špici je približno 300 m gorvodno od “Špice”, pri sotočju Savinje in Ložnice oziroma Koprivnice, torej nad prelivnimi polji kajakaškega centra. Pohodna površina mostu bo široka 3,5 metra, mosta pa bo dolg okoli 80 metrov. V sklopu projekta bodo zgrajene tudi tri manjše brvi, in sicer na Lavi ter dve čez potok Struga.

Skupna dolžina kolesarske povezave Žalec – Celje je 12,84 km. Gradnja je razdeljena na dve fazi. V prvi fazi je kot omenjeno predviden odsek Špica-Žalec dolžine 11,42 km, v drugi fazi pa gradnja v območju Partizanske ceste v Celju. Vrednost projekta znaša 5.406.945,00 EUR. Pogodbena vrednost del, ki jo je za izgradnjo prve faze ponudil izbrani ponudnik Trgograd znaša 3.655.366,16 €. Rok za izvedbo del je 18 mesecev od uvedbe v delo. Rok za pritožbo na izbor pa se izteče ta teden*.

*z Direkcije RS za Infrastrukturo so nam 26. 9. 2022 sporočili, da je bil na odločitev o izboru ponudnika za gradnjo kolesarske povezave Celje–Žalec s strani neizbranega ponudnika vložen revizijski zahtevek. V zvezi s tem bo naročnik ravnal v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

B.S.