Jeseni v Celju novi višješolski študij na področju sociale


Višja strokovna poslovno-komercialna šola v Celju bo jeseni bogatejša za novi študijski program, namenjen pridobivanju praktičnih znanj za organizacijo in koordiniranje socialne pomoči v lokalnem okolju. Študijski program organizator socialne mreže bo trajal dve leti oz. štiri semestre, namenjen bo pa le izrednim študentom.

Po poročanju Večera želijo s tem programom, osnovanim na podlagi izhodišč razvoja savinjske regije, strukture gospodarstva, konkurenčne sposobnosti in ekonomske razvitosti regije, zadovoljiti potrebe ustanov s področja sociale po takšnem visokošolskem študiju v celjski regiji. Doslej so se za področje zdravstvenega in socialnega varstva lahko izobraževali le dijaki na Srednji zdravstveni šoli v Celju, organizatorji socialne mreže pa so znanje pridobivali le na univerzitetnih študijskih programih ljubljanske univerze in sicer na FDV in Filozofki fakulteti. Pogoji za vpis bodo poleg splošnih vpisnih pogojev tudi uspešno opravljen preizkus za ugotavljanje komunikacijskih in socialnih sposobnosti ter osebni razgovor.

Več v članku na Večeru.