Kaj muči Celjane: od driftanja na Ljubečni do sistema izposoje vozil in postaje za kolesa


Na spletnem portalu Servis 48 lahko občanke in občani Celja podajajo pobude ali pritožbe, na katere nato Mestna občina Celje poda odgovor ter se skuša odzvati z reševanjem problema oziroma predloga.

Preverili smo nekaj aktualnih zadev, ki “mučijo” prebivalce Celja. Tokrat so prednjačile težave oziroma predlogi v zvezi driftanjem na Ljubečni, uvedbe sistema izposoje vozil, nadstreškov nad postajami KolesCE, objestno vožnjo po obvoznici …

Servis 48 je javno dostopna storitev oziroma portal Mestne občine Celje, s katero želijo spodbuditi občanke in občane, da sodelujejo pri ustvarjanju boljše in lepše podobe našega knežjega mesta.

To so nekateri predlogi oziroma problematike, ki so jih v zadnjem času zaznali Celjani in Celjanke:

Pobuda za sistem izposoje vozil

Vodilni regionalni ponudnik sistema ‘car sharing’ je svojo storitev vzpostavil v večini bližnjih regionalnih središčih, kot so Ljubljana, Maribor, Kranj, Novo mesto, Murska Sobota, Zagreb in Celovec.

“Marsikdo bi se s to storitvijo lahko znebil drugega ali celo prvega avtomobila, ki sicer samo zaseda parkirni prostor in še ogromno prihranil,” je zapisal pobudnik, ki se ob tem sprašuje zakaj Celje še nima tega sistema.

Poleg tega ima Celje tudi strateško pozicijo, saj bi lahko tukaj uporabniki takšnega sistema zamenjali najeto vozili pri vožnji iz Maribora v Ljubljano in obratno.

Pri občini odgovarjajo, da imajo v planu vzpostaviti sistem izposoje vozil (car sharing), saj bi s tem še povečali mobilnost občanov. Kot še navajajo, so že v dogovoru z nekaterimi ponudniki, med njimi tudi z Avant2GO. Končnega dogovora in termina uvedbe še ni, ko bo jasno več, bodo to objavili v sredstvih javnega obveščanja.

Driftanje na Ljubečni

“Začeli so se topli dnevi in ponovno poslušamo driftanje iz avtopoligona Ljubečna. Kljub temu, da smo imeli zbor krajanov, kjer je bilo ugotovljeno, da gre za nelegalno dejavnost, ni nič bolje,” se nad vozniki, ki driftajo na poligonu pritožujejo tamkajšnji krajani, ki so jih pri občini usmerili na Oddelek za okolje in prostor ter komunalo.

Poligon na Ljubečni (Foto: Ford Slovenija/Facebook)
Objestna vožnja po obvoznici

Nekatere občane moti tudi objestna vožnja po obvoznici, od križišča s Čopovo ulico do Levca. “Ne vem po kakšnem zakonu spada pod republiške ceste, toda promet na njej je nemogoč. Motoristi in avtomobilisti divjajo po njej kot obsedeni… Kaj Celje kot mesto ne more posredovati in gospode v Ljubljani obvestiti naj postavijo radarje?” je zapisal vidno razburjen uporabnik Servisa 48.

Foto: Google Maps

Sledil je odgovor celjske občine: “Glede postavitve prometne opreme je res pristojna država. Bomo pa preučili možnosti, da se najde ob cesti mesto, kjer bi lahko občinsko redarstvo izvajalo meritve hitrosti z mobilnim radarjem v vozilu.”

Nadstreški nad postajami za kolese

Občan je predlagal, da bi postaje za KolesCE imele nadstreške, saj bi bila kolesa tako manj izpostavljena vremenskim razmeram, uporabniki pa se ne bi soočali z mokrimi sedeži.

Vendarle zaradi prostorske umestitve postajališč KolesCE na večini lokacij izvedba nadstrešnic ni možna, saj gre za parkirišča, kjer bi nadstrešnice predstavljale oviro, so zapisali pri Mestni občini Celje.

Odstavni pas za večjo varnost potnikov avtobusa

Ložnica pri Celju je pridobila avtobusno postajališče, na katerem ustavlja Celebus. Problem je nastal, ker je cesta preozka in zato ni prostora za varno izstopanje ter vstopanje na lokalni avtobus. Tamkajšnjega prebivalca je zato zanimalo, zakaj ni na tem mestu odstavnega pasu, ki bi izboljšal varnost potnikov.

Pri občini pa ga pomirjajo, da je na tem odseku predvidena rekonstrukcija ceste, ki bo vključevala tudi povšrine za pešce, kolesarje in avtobusna postajališča. Točen termin rekonstrukcije še ni znan, ker je odvisen od pridobivanja potrebnih zemljišč in zagotovitve finančnih sredstev.

Na pobudo krajanov pa so linijo Celebus uvedli pred rekonstrukcijo ceste, s čimer so krajanom naselij Babno, Medlog in Lopata predčasno omogočili uporabo javnega potniškega prometa, saj bi se uvedba linije Celebus, v primeru čakanja na rekonstrukcijo, zamaknila.