Kaj muči Celjane: od prepovedanega parkiranja do nevarnega odseka in udora na parkirišču


Na spletnem portalu Servis 48 lahko občanke in občani Celja podajajo pobude ali pritožbe, na katere nato Mestna občina Celje poda odgovor ter se skuša odzvati z reševanjem problema ali predloga. Preverili smo nekaj aktualnih zadev, ki ”mučijo” prebivalce Celja, in sicer cesto na Prijateljski ulici, parkirišče na Partizanski cesti ter parkiranje na Jurčičevi ulici.

Servis 48 je javno dostopna storitev oziroma portal Mestne občine Celje, s katero želijo spodbuditi občanke in občane, da sodelujejo pri ustvarjanju boljše in lepše podobe našega knežjega mesta. To so nekateri predlogi oziroma problematike, ki so jih v zadnjem času zaznali Celjani in Celjanke:

Promet na Prijateljevi ulici se jim zdi nevaren

Prijateljeva ulica, ki mnogim služi kot obvoz Mariborske ceste, se tamkajšnji prebivalki oziroma prebivalcu zdi izjemno hitra in za pešce pogosto nevarna cesta. Ležeči policaj je sicer pri križišču, kjer se sekata Prijateljeva ulica in Ulica Frankolovskih žrtev, toda na dolgem ravninskem odseku ni nikakršne ovire, ki bi omejevala hitrost tistih, ki se požvižgajo na predpisano omejitev v naselju.

Odsek ceste na Prijateljevi ulici (Foto: Simon Valant)

”Otroci iz Ul. Bratov Dobrotinškov tako ne morejo varno v šolo, ker je pločnik na levi strani cestišča, proti Lahovni, zelo ozek, največkrat zaraščen z živo mejo, pozimi pa sploh neočiščen,” je še dodal/-a občanka oziroma občan. Ko smo preverjali zadevo so bili pločniki sicer urejeni, živa meja pa primerno porezana.

Pobudnica oziroma pobudnik je predlagal namestitev ležečega policaja ali pa merilca hitrosti ter razširitev pločnika. Pri občini so odgovorili, da bodo glede obrezovanja živih mej obvestili inšpekcijsko službo. Glede izvedbe ovir pa so zapisali, da bodo ponovno opravili meritve hitrosti vožnje in v kolikor bo potreba, izvedli dodatne prometne varnostne ukrepe.

Udor na parkirišču
Udor parkirišča (Foto: Simon Valant)

Meščan/-ka opozarja na makadamsko parkirišče na Partizanski cesti v smeri proti Petričku (na koncu naselja), kjer je prišlo do udora. Gre za luknjo, ki je globoka okoli 1,5 m, uporabniki parkirišča pa so jo začasno označili s pomočjo bližnjega rumeno-rdečega količka.

Občina je zadevo posredovala njihovi gospodarski javni službi, ki skrbi za vzdrževanje javnih površin. Slednji so območje udora zavarovali, sanirali pa naj bi ga takoj, ko bodo za to primerne vremenske razmere.

Parkiranje na Jurčičevi
Jurčičeva ulica (Foto: Simon Valant)

Stanovalci Jurčičeve in Švabove ulice imajo problem z napačnim parkiranjem, do katerega prihaja, kljub prometnemu znaku, ki označuje prepovedano parkiranje. Na tem delu je namreč zaradi del pri Domu ob Savinji spremenjen prometni režim. Kot se pritožujejo stanovalci, vozniki ne upoštevajo prometne signalizacije in tako onemogočajo dovoz tako njim, kot tudi v primeru potrebe interventni službam.

Odgovor občine je zaenkrat še v pripravi.

Med predlogi pa je pristala tudi ideja o postavitvi sončne elektrarne. ”Predlagam da na degradiranem območju ob Cinkarni postavimo sončne panele tako kot so to naredile druge občine,” je zapisal/-a občanka oziroma občan, predlog pa je bil posredovan strokovnim službam na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo.