Kaj muči Celjane: od želj po krožiščih do zapore pri Cankarjevi ulici in razgleda na Tolstem vrhu


Na spletnem portalu Servis 48 lahko občanke in občani Celja podajajo pobude ali pritožbe, na katere nato Mestna občina Celje poda odgovor ter se skuša odzvati z reševanjem problema oziroma predloga.

Preverili smo nekaj aktualnih zadev, ki “mučijo” prebivalce Celja. Tokrat so prednjačile težave oziroma predlogi v zvezi z dodatnimi krožišči, zaporo prehoda, ki vodi v Cankarjevo ulico, razgledom na Tolstem vrhu …

Servis 48 je javno dostopna storitev oziroma portal Mestne občine Celje, s katero želijo spodbuditi občanke in občane, da sodelujejo pri ustvarjanju boljše in lepše podobe našega knežjega mesta.

To so nekateri predlogi oziroma problematike, ki so jih v zadnjem času zaznali Celjani in Celjanke:

Želja po dodatnih krožiščih

Občani so izrazili željo za postavitev krožišča na dveh lokacijah. Na stičišču cest Partizanska cesta in Cesta v Laško ter Tkalska ulica in Kersnikova ulica.

Zavijanje v mestno jedro po cesti, ki vodi iz mestnega parka je v času prometne konice precej oteženo in nevarno, povzroči pa tudi zastoj na Partizanski cesti.

Stičišče cest Partizanska cesta in Cesta v Laško. (Foto: Google Maps)

Na tem mestu je po besedah Mestne občine Celje predvidena izvedba krožišča, ki je v domeni Direkcije RS za infrastrukturo. “Mestna občina Celje se za to izvedbo izjemno zavzema. Trenutno poteka dopolnitev projektne naloge za naročilo projektne dokumentacije,” so zapisali.

Podobna situacija je na mestu uvoza iz Tkalske ulice na Kersnikovo ulico: “Speljevanje iz Tkalske ulice na Kersnikovo ulico levo proti podvozu je postalo zelo tvegano zaradi močno povečanega prometa na Kersnikovi ulici v primerjavi s stanjem pred nekaj leti.”

Stičišče cest Tkalska ulica in Kersnikova ulica. (Foto: Google Maps)

Predlog je bil posredovan v preučitev strokovnim službam MOC.

Zapora poti, ki vodi v Cankarjevo ulico

Precej prahu je v zadnjem obdobju dvignila zapora ceste oziroma pešpoti, ki vodi v Cankarjevo ulico. Pot, ki je povezovala Cankarjevo ulico s parkiriščem na Aškerčevi ulici je sedaj pregrajena z zidom.

Zazidava prehoda, ki vodi v Cankarjevo ulico. (Foto: Servis 48)

S tem je onemogočen dostop, način, da se pride do parkiranega avtomobila pa je odslej nekoliko daljši, in sicer po Cankarjevi v smeri pošte, nato pa po Aškerčevi ter čez celotno parkirišče do parkirnih mest, ki so za tamkajšnjo trgovino. Ali pa po drugi strani, po Stanetovi ulici.

“Ali lahko res nekdo samovoljno pregradi cesto, ki je desetletja povezovala Cankarjevo pasažo s parkiriščem na Aškerčevi,” se je spraševal uporabnik Servisa 48, kjer so ga napotili direktno na Medobčinski inšpektorat in redarstvo.

Odgovor občine je užalil občana, ki je nato zapisal: “Spoštovani, dva občana sta vam napisala kako se lahko v Celju dovoli določeni osebi, da enostavno zagradi dovozno pot na parkirišče v Cankarjevi ulici. Tudi če gre za zasebno pot, je bila služnost dovoza ves čas, sedaj pa nekdo zazida prehod tako, da tudi peš ne moreš več mimo. Še bolj pa me boli in žalosti vaš odgovor. Namesto, da bi vi zadevo takoj posredovali v reševanji pristojni službi vaše občine, občana napotite naj se obrne na inšpekcijo, čes da to ni v vaši pristojnosti. To lahko vi na MOC rešite skupaj in ne dovolite, da določeni, očitno nedotakljivi, v Celju počnejo kar se jim pač zahoče.”

Zapis je vendarle nekoliko obrodil sadove. Celjska občina je namreč potrdila seznanjenost s problematiko, ki jo strokovne službe rešujejo skladno z zakonodajo.

Sončne celice nad parkirišča 

Po besedah župana Mestne občine Matije Kovača se iščejo lokacije za sončne elektrarne, zato je občan predlagal parkirišče pri Opekarniški cesti 8, ki obsega veliko površino.

Primer garažne hiše, ki ima na strehi sončne celice. (Foto: Servis 48)

“Če se postavi železna konstrukcija za sončne celice, so spodaj avtomobili pod streho v senci. Morda pa se konstrukcijo dvigne še za eno nadstropje in tako dobimo dvakrat večjo površino za parkiranje. Ker je takšen način gradnje garažne hiše precej cenejši od klasične gradnje, se tako reši sedanje večne probleme parkiranja v stanovanjskih naseljih in ta lokacija lahko služi kot testni projekt.”

Pobuda je bila posredovana pristojnim službam na MO Celje, kjer jo bodo preučili.

Razgled na Tolstem vrhu nad Celjsko kočo

Na najvišjem vrhu celjske občine (834 metrov) je obiskanost relativno nizka, pohodniki tam namreč pogrešajo razgled, ki ga zakrivajo drevesa.

Tolsti vrh nad Celjsko kočo. (Foto: Servis 48)

Z lepim razgledom se lahko pohvali Grmada nad Celjem (718 metrov), toda pot do vrha je nekoliko zahtevnejša in skalnata, medtem ko je pot na Tolsti vrh lažja, varnejša ter primernejša za starejše občane in otroke.

Pobudnica je zato predlagala, da se premisli o ureditvi razgleda na tej najvišji točki Celja. “Ali bi se to naredilo z odstranitvijo dreves ali postavitvijo stolpa kot je recimo na Resevni oziroma Rašici,” se o rešitvah sprašuje pohodnica.

In dodaja: “Ureditev ne bi razveselila le pohodnikov in športnikov, ampak bi tudi povečala obseg obiska Celjske koče ter nasploh dodala nekaj zanimivega naši turistični ponudbi.”

Tolsti vrh nad trenutnimi krošnjami razkriva imeniten razgled:

Celebus brez letnih vozovnic, želja tudi po dodatnih poteh

Uporabnika Celebusa, ki je že od samega začetka z lokalnim mestnim avtobusom potoval preko letne vozovnice je zanimalo, če res ni več mogoče kupiti letno vozovnico. “To je zelo nepraktično in žal to ni uporabnikom prijazno,” pa je ob tem izrazil svoje mnenje.

Odgovorili so mu, da je ugodnost za redne stranke, da 15 voženj znotraj enega meseca šteje za ves mesec. Torej, ko nekdo na aplikaciji Centralka za Celebus porabi 15 evrov, se do konca 30 dni vozi brezplačno. Z uporabnikom Servisa 48 se tako ne strinjajo: “Ta način je za stalne uporabnike enostavnejši, saj le skrbijo, da imajo na Centralki dovolj dobroimetja in ne rabijo več skrbeti za datum, do kdaj jim terminska vozovnica velja.”

Na drugi strani se občani sprašujejo tudi, če je v prihodnosti načrtovana kakšna nova linija Celebusa, ki bi peljala do obrtne cone Bukovžlak in ne samo do Citycentra?

Mestna občina Celje trenutno prevoze izvaja z 10 srednje velikimi avtobusi, ki omogočajo pokrivanje obstoječih linij. Z izvajalcem prevozov Nomago d.o.o. vodijo pogovore o širitvi linij tudi na okoliška območja (Začret, Bukovžlak, Šmartno, Košnica, Ljubečna, Teharje, Prekorje, itd.), vendar jim obstoječa flota vozil ne omogoča pokrivanje večjega območja.

Zato preučujejo tudi možnost prevozov s kombijem, vendar končne odločitve še nimajo. “Aktivno spremljamo vse možnosti sofinanciranja nakupa novih avtobusov za mestni potniški promet, s čimer bomo linije Celebusa lahko širili.”