Kako ozeleniti mesto Celje in ga hkrati obvarovati pred poplavami


Čeprav je evropska zelena agenda na minulih volitvah v Evropski parlament od volivcev dobila pomembno svarilo, naj ne postane ideologija, ki se jo vsiljuje za vsako ceno, pa zeleni prehod v zmerni obliki nedvomno ostaja ena od smiselnih smeri razvoja na našem kontinentu.

Vsekakor za nikogar ne more biti sporna usmeritev v ozelenitev mestnih okolij, kjer je, sploh v času socializma, v ospredju bila betonska gradnja in težka industrija znotraj mestnih okolij.

Celje je primer mesta, onesnaženega s težko industrijo, ki pa kaže ambicije pomikanja v bolj trajnostno, zeleno prihodnost. 

Pot v to smer je tudi razstava, ki so jo v teh dneh odprli v Osrednji knjižnici Celje. Gre za razstavo projektov krajinskih ureditev Celja, ki so jo skupaj z mentorjema doc. dr. Darjo Matjašec in asist. Nejcem Florjanom pripravili študenti krajinske arhitekture na Biotehniška fakulteta.

Na razstavi so predstavljeni zanimivi razmisleki o ozelenjevanju mesta, izboljšanju poplavne varnosti, krepitvijo mestnih četrti, sanaciji degradiranih območij in revitalizaciji zahodnega roba Celja ob Savinji.

Izhodiščni temi razstave sta povečevanje poplavne varnosti s poudarkom na naravi temelječih rešitvah in pridelava hrane s poudarkom na socialni koheziji.

Razstavo si je ogledal tudi celjski župan Matija Kovač (vir foto: FB profil Mestne občine Celje)

Razstava je v avli knjižnice na ogled do konca julija.