Kolesarski povezavi iz Celja do Šentjurja in Žalca do sredine prihodnjega leta


Celje bo z varnima kolesarskima povezavama do Šentjurja in Žalca predvidoma povezano do konca junija oz. julija prihodnje leto. Tako so namreč napovedali na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, ki nastopa kot investitor obeh projektov.

Gradbena dela trenutno intenzivno izvajajo na več lokacijah, prav tako pa je treba ponekod sanirati poškodbe po poletnih poplavah.

Povezava Celje–Šentjur

Na območju celjske občine so dela zaključena povsod, razen na odseku pri Zgodovinskem arhivu Celje. Prav tako je skoraj v celoti končana tudi gradnja mostu Hudinja 1.

Most preko Voglajne pri železniški postaji v Štorah; foto: VOC

Na območju štorske občine so pri mostu Voglajna 2, kjer je postavljena jeklena konstrukcija, trenutno v izvedbi betonska dela.

Gradnja novega Godčevega mostu se je začela pretekli teden, pri čemer je že opravljeno globoko temeljenje oz. postavljanje pilotov. Na mostu Žikovski potok manjka še zaključni sloj asfalta.

V Šentjurju iz smeri Štor manjka še ureditev v samem središču mesta.

Na tej kolesarski povezavi bo sledila še montaža prometno-tehnične opreme, cestne razsvetljave, horizontalna signalizacija ter hortikulturna ureditev.

Povezava Celje–Žalec

Še en pogled na gradnjo pri Špici; foto: VOC

Pri gradnji brvi pri Špici je narejeno globoko temeljenje s postavitvijo opornikov na obeh brežinah Savinje. V izdelavi je tudi jeklena prekladna konstrukcija.

Na tej povezavi bo treba sanirati poškodbe na visokovodnih nasipih po katerih poteka trasa, ki so posledica avgustovskih poplav. Izvajalec je deloma začel z obnovo, deloma pa bo posledice odpravil koncesionar za vzdrževanje vodotokov.

Poplave so poškodovale tudi del kolesarske poti Celje–Laško, ki jih bo DRSI sanirala v sklopu rednih vzdrževalnih del.

Rok za dokončanje del na kolesarski povezavi Celje–Štore–Šentjur je 30. junij 2024, mesec dni kasneje je predvideno še dokončanje kolesarske povezave Celje–Žalec.