Koliko bo celjska blagajna prihranila s posodobljeno razsvetljavo


V Celju ter njegovi okolici je bil v letošnjem letu posodobljen velik del javne razsvetljave. Zaradi večje varčnosti prenovljene razsvetljave so se mesečni računi porabljene električne energije teh naprav znižali za 20,6%.

V okviru vzdrževanja so bile manj energetsko učinkovite svetilke zamenjane s takimi, ki so trenutno najučinkovitejše. Posodobljena je bila tudi javna razsvetljava na območjih, kjer se je urejala ostala komunalna infrastruktura. Vsi na novo nameščeni svetlobni viri namreč sedaj temeljijo na LED tehnologiji. V letošnjem letu je bila javna razsvetljava posodobljena ali pa popolnoma prenovljena na območju Ronkove ulice, Ložnice, Medloga, Košnica – Sedlo, Hribarjeve ulice, Groharjeve ulice, vrtca Zarje, Stritarjeve ulice, Ipavčeve ulice, podvoza na Kersnikovi, Kidričeve ceste, Lave, Ulice XIV. divizije in Lokrovca.

Učinek posodobljene javne razsvetljave se pokaže tudi v občinski blagajni. Zaradi do danes zamenjanih in posodobljenih naprav javne razsvetljave so se mesečni računi porabljene električne energije teh naprav znižali za 20,6%. V lanskem letu je občina za električno energijo, porabljeno za javno razsvetljavo odštela 439.000 evrov. Če se cena električne energije ne bi spremenila in bi ostala takšna, kot je sedaj, bi v letošnjem letu račun za električno energijo znašal 348.566 evrov, to je 90.434 evrov manj kot lani.