Koliko znašajo najemnine stanovanj, pisarn in lokalov v občini Celje


Višine najemnin za stanovanja, lokale in pisarne v občini Celje so nekje v zlati slovenski sredini. Najdražje najemnine se sicer beležijo v glavnem mestu Ljubljani, njeni okolici ter slovenskih obmorskih mestih.

Občina Celje je sicer ena izmed treh občin, kjer so se pokazale značilne razlike v višini najemnin glede na lokacijo. Povprečna cena najema kvadratnega metra stanovanja v občini Celje v najemni coni A znaša 4,9 €, v najemni coni B pa 4,4 €.

V celotni občini Celje, ki šteje 49.400 prebivalcev, je trenutno na voljo 12.900 najemnih stanovanj. Kar pomeni da je v naši občini na voljo eno stanovanje na 4 prebivalce občine Celje. Če vzamemo za primerjavo nekatera druga slovenska mesta vidimo, da je tako v Ljubljani, kot v Mariboru na voljo eno najemno stanovanje na 3 prebivalce. V Kranju, ki je po velikosti še najbolj primerljiv s Celjem, pa premorejo zgolj eno stanovanje na 5 prebivalcev občine, enako število najemnih stanovanj premorejo tudi v Kopru. V Velenju je število najemnih stanovan na prebivalca skoraj identično, kot v Celju.

Cene najemnin v Celju in drugih slovenskih mestih

slovenija-najemna-obmocjaObčina Celje premore največ najemnih stanovanj v izmeri med od 41 do 71 kvadratnih metrov. Teh je 8.000, najemnine pa se gibljejo okoli 230 € oz. povprečno 4,4 €/m².

Stanovanj do 41 m² je v mestni občini 3.310, najemnine pa se gibljejo okoli 180 € oz. povprečno 5,7 €/m².

Velikih stanovanj nad 71 m² je 1.590, najemnine teh pa se gibljejo okoli 280 € oz. povprečno 3,5 €/m².

Če primerjamo cene najemnin v občini Celje so bile te lani skoraj identične s cenami najemnin v občini Maribor, kjer se mesečne najemnine v povprečju gibljejo okoli 200 evrov, cena najemnine enega kvadratnega metra stanovanja pa je 4,6 evra. Povprečna najemnina stanovanja v Celju je lani znašala 210 evrov, kar je za 5 % več kot leta 2016, ko je znašala 200 €. Pri tem pa je zanimivo, da se je v letu 2017 cena najema enega kvadratnega metra stanovanja znižala. Leta 2016 je bilo namreč treba v Celju za najem enega kvadratnega metra stanovanja plačati 4,8 evra, lani (2017) pa 4,6 evra. Razlog slednjemu gre verjetno pripisati padcu cen najemnin za srednja in velika najemna stanovanja, katerih ponudba na trgu pa se je, glede na povečanje cene najemnin, verjetno povečala oz. se je zmanjšala ponudba manjših najemnih stanovanj.

Najdražje najemnine so za stanovanja plačevali v Ljubljani, te se v glavnem mestu gibljejo okoli 320 € oz. 6,9 € na kvadratni meter. Sledijo Izola in Piran (najemnina: 300 €, najemnina za kvadratni meter: 6,5 €), Domžale (najemnina: 300 €, kvadratni meter: 5,7 €) in Koper (najemnina: 250 €, kvadratni meter: 5,5 €).

Najcenejša najemna stanovanja pa so v Zagorju, Trbovljah in Hrastniku (najemnina: 130 €, najemnina za kvadratni meter: 2,9 €), Velenju (najemnina: 160 €, za kvadratni meter: 3,0 €), Jesenicah (najemnina: 150 €, za kvadratni meter: 3,2 €), na Ptjuju (najemnina: 150 €, za kvadratni meter: 3,6 €) in v Logatcu (najemnina: 150 €, za kvadratni meter: 3,3 €).

Kako se cene najemnin razlikujejo glede na lokacijo?

najemna-conaGlede na analizo vpliva lokacije na višino najemnine v sedmih slovenskih občinah z največjimi najemnimi trgi stanovanj, so se za Ljubljano, Maribor in Celje pokazale značilne razlike v najemninah glede na lokacijo in površinski razred oddanega stanovanja.

V občini Celje vas bo najemnina za stanovanje v najemni coni A stala nekaj odstotkov več kot najemnina za stanovanje v najemni coni B. Povprečna cena najema kvadratnega metra stanovanja v najemni coni A znaša 4,9 €, v najemni coni B pa 4,4 €. Torej boste za 65 kvadratnih metrov veliko stanovanje v coni A v povprečju plačali okoli 320 €, v coni B pa okoli 285 € na mesec. Razlike v ceni pa so še bolj signifikantne pri najemu velikih stanovanj.

 za 2017 Srednja vrednost najemnin v € Povprečna cena najemnine za en kvadratni meter
Občina Celje:    
do 41 m² 180 5,7
od 41 do 71 m² 230 4,4
nad 71 m² 280 3,5
v coni A:
do 41 m² 160 5,6
od 41 do 71 m² 270 4,8
nad 71 m² 360 4,5
v coni B:
do 41 m² 180 5,8
od 41 do 71 m² 200 4,1
nad 71 m² 200 3,1

Sicer so v občini Celje na državni ravni evidentirani dobri 3 odstotki vseh najemov stanovanj v Sloveniji. V povprečju je sicer v občini Ljubljana evidentiranih 38 odstotkov vseh najemov stanovanj v državi, v občini Maribor pa 8 odstotkov. Več kot 3 odstotke najemov je, poleg občine Celje, evidentirano le še v občinah Novo mesto, Koper in Kranj ter v občinah Izola in Piran skupaj. Občina Celje spada med manj dejavne najemne trge v Sloveniji.

Kaj pa poslovni prostori in pisarne?

V Celju boste za najemnino enega kvadratnega metra pisarne v povprečju plačali 7,2 €/m². Najvišje najemnine za pisarne imajo v Kopru, kjer je potrebno za najem enega kvadratnega metra pisarne plačati kar 11,3 €/m². Sledi Ljubljana z 11,0 €/m². Najceneje lahko pisarno najamete v Slovenj Gradcu in Ravnah na Koroškem. Tam boste za najem enega kvadratnega metra pisarne odšteli zgolj 5,2 €/m².

Za najem enega kvadratnega metra lokala v Celju boste v povprečju plačali 12,2 €/m². Daleč najvišje najemnine za lokale imajo v Piranu, kjer je potrebno za najem enega kvadratnega metra lokala plačati kar 27,8 €/m². Sledita Koper s 17,8 €/m² in Ljubljana s 17,1 €/m². Najceneje lahko lokal najamete v Brežicah in Krškem. Tam boste za najem enega kvadratnega metra lokala odšteli zgolj 6,7 €/m². Najemnino pod desetimi evri za najem enega kvadratnega metra lokala imajo še v Murski Soboti, Slovenj Gradcu, Novi Gorici in Mariboru.

B.S., vir: GURS