Koronavirus in brezposelnost: na Celjskem marca celo manj brezposelnih, a konec aprila bo najbrž vse drugače


Pred dnevi je minilo natanko mesec dni, odkar je bila v Sloveniji razglašena epidemija novega koronavirusa. Takrat je vlada s sprejetimi ukrepi za zajezitev širjenja bolezni covid-19, ustavila javno življenje, omejila gibanje ljudi, zaustavil pa se je tudi dobršen del gospodarstva.

Vlada je sicer kmalu po tem, ko je bilo jasno, da bo ena izmed večjih žrtev covid-19 gospodarstvo, sprejela 3 milijarde vreden interventni “protikorona” paket zakonov za pomoč gospodarstvu, v pripravi pa je že tudi drugi paklet.

Ker pa se je v gospodarstvo kljub temu prikradlo kanček pesimizma, smo od Območne enote ZRSZ Celje pridobili podatke o tem, kako se trenutna situacija odraža na številu brezposelnih.

Kot nam je obrazložila vodja Urada za delo mag. Jožica Razpet, je bilo konec meseca marca na Zavodu RS za zaposlovanje, Območni službi Celje (ki pokriva 6 uradov za delo: Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje in Žalec), 8.578 brezposelnih oseb, kar je za 2,7 % več kot v enakem obdobju lani.

Na nivoju Slovenije je bilo konec letošnjega marca 77.855 brezposelnih (1,7 % več kot v enakem obdobju lani). Najvišja porast števila brezposelnih v okviru celjske Območne službe – v primerjavi z enakim lanskim obdobjem – je na Uradu za delo Šmarje pri Jelšah, kjer beležijo 9,3 % več registriranih brezposelnih oseb.

Marca 2020 je bilo v celotni Savinjski regiji 10.962 registriranih brezposelnih oseb.

V primerjavi z začetkom leta je bila marca brezposelnost na Celjskem celo manjša
mag. Jožica Razpet: Prijava oseb v evidenco brezposelnih je trenutno precej večja kot v času pred pandemijo, zato pričakujemo, da bo konec aprila 2020 število brezposelnih oseb višje na vseh Uradih za delo. 

Primerjava z mesecem januarjem 2020 kaže, da se je v letošnjem marcu brezposelnost v bistvu malce zmanjšala.

Konec januarja 2020 je bilo na OS Celje 8.898 brezposelnih, kar je za 320 oseb več kot marca 2020 (zlasti zaradi izteka zaposlitev za določen čas). Do konca marca 2020 pa beležijo upad zlasti zaradi zaposlitve, pa tudi upokojitve. V celotni Savinjski regiji je bilo konec marca letos 10.962 registriranih brezposelnih oseb (konec letošnjega januarja pa 11.287).

Gibanje brezposelnosti po občinah Celje, Dobrna, Štore in Vojnik marca 2020 ter januarja 2020
Občina Št. registriranih brezposelnih – konec marca 2020 Št. registriranih brezposelnih konec januarja 2020 Stopnja registrirane brezposelnosti v januarju 2020
CELJE 2312 2438 10,2 %
DOBRNA 64 70 6,9 %
ŠTORE 167 173 8,2 %
VOJNIK 287 296 7,1 %

Na nivoju OS Celje se je v marcu 2020 na novo prijavilo 681 brezposelnih (v Sloveniji 7.848), odjavile so se 803 osebe (v Sloveniji 7.477). Na Uradu za delo Celje (ki pokriva občine Celje, Štore, Dobrno in Vojnik), je bilo v marcu 2020 med novo prijavljenimi 255 oseb.

“Število prijav v evidenco Zavoda narašča, pričakujemo, da bodo statistični podatki konec aprila 2020 pokazali precej višje število brezposelnih oseb tako na OS Celje kot v celotni Sloveniji,” obrazloži Razpetova.

Glede na strukturo brezposelnih na OS Celje trenutno beležijo 12,7 % iskalcev prve zaposlitve, 18,4 % stečajnikov in trajnih presežkov, 49,6 % dolgotrajno brezposelnih, ki so v evidenci eno leto in več, 19,4 % je invalidov. 40,4 % brezposelnih je starih 50 let in več, mlajših oseb med 25 in 29 let je 10,2 % ter 8,9 % do 24 let.

Na Zavodu za zaposlovanje so delo prilagodili razmeram 

V času epidemije so sicer na Zavodu delo organizirali prilagojeno trenutnim razmeram v času pandemije. V skladu s priporočili, navodili in ukrepi Vlade RS, da se čim bolj omeji fizične kontakte med ljudmi, so omejili število zaposlenih v njihovih prostorih ter na Območni službi vzpostavili dežurne ekipe za izvedbo osnovnih in podpornih procesov.

S strankami komunicirajo po elektronski pošti, e-portalu, redni pošti in telefonu. Na omenjen način izvajajo prijavo oseb v evidenco brezposelnih ter rešujejo vloge za pridobitev pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti. Dežurna ekipa sodelavcev je zadolžena za vsakodnevno sprotno informiranje strank.

Tudi z delodajalci komunicirajo po omenjenih kanalih in iskalce zaposlitve informirajo o priložnostih.
Posredovanje v zaposlitev se izvaja za potrebe zagotovitve kadra v dejavnostih, ki so pomembne za preskrbo prebivalstva in nujno delovanje gospodarstva, ob upoštevanju aktualnih razmer (npr. zdravstvo, skrb za starejše, prehrana,…).

V javnomnenjski anketi agencije Valicon je več kot štiri petine sodelujočih dejalo, da jih ne skrbi, da bi izgubili delovno mesto. Zaradi pomanjkanja dela je sicer na čakanju tretjina sodelujočih v anketi, zgolj 2 % pa jih je zaposlitev tudi dejansko izgubilo. Več v novici tukaj.
Število delovnih mest pričakovano upadlo

Zavod zagotavlja dnevno objavo prostih delovnih mest. Število prostih delovnih mest je pričakovano upadlo, a na zavodu poudarjajo, da dnevna objava ostaja pomembna zaradi hitre objave prostih delovnih mest v ključnih dejavnostih, ki morajo delovati tudi v času pandemije.

Dnevna objava prostih delovnih mest se zagotavlja na spletni strani ZRSZ. V tem času, zaradi zaprtja prostorov zavoda, zasebnim delodajalcem ne morejo zagotavljati možnosti objave prostih delovnih mest »samo v prostorih Zavoda«, a imajo ti delodajalci tudi možnost objave na spletni strani zavoda.

Sicer pa Razpetova že pove, da je prijava oseb v evidenco brezposelnih trenutno precej večja kot v času pred pandemijo. Pričakujejo, da bo konec aprila 2020 število brezposelnih oseb višje na vseh Uradih za delo. Tako v okviru Območne službe Celje kot celotne Slovenije.

B. S.