LU Celje s projektom PreseNEETi se: zmanjševali so brezposelnost med mladimi


Pri Ljudski univerzi Celje zaključujejo s projektom PreseNEETi se. Gre za projekt, ki je nastal kot odziv na prizadevanja EU za zmanjševanje brezposelnosti med mladimi in njihovo aktivno vključitev na trg dela, zlasti na področju oseb NEET – mladih do 29 let, ki se ne izobražujejo, so nezaposleni in se ne usposabljajo.

Dosedanje raziskave so pokazale, da delež tovrstnih mladih v družbi narašča, po drugi strani pa ostajajo najbolj nevidni in sistemsko nedosegljivi člen družbe, zato je bila navezava stika z njimi tudi za organizatorje zahteven zalogaj.

Pa vendarle so uspeli doseči 30 posameznikov, ki so od 1. junija 2022 del 23 mesecev dolgega projekta. Splošni cilj projekta, ki se zaključuje konec aprila, je opolnomočenje in socialna aktivacija sodelujočih oseb, s katero projekt prispeva tako k vzpostavljanju podporne storitve za osebe NEET kot k izboljšanemu izobraževanju in družbenemu okolju, ki je namenjeno podpori prikrajšanih skupin.

Ines Stilin, direktorica Ljudske univerze Celje, Alja Ferme, koordinatorica projekta PreseNEETi se, Liv Anita Yttrehus, supervizorka in svetovalka na Norveški upravi za delo in socialno varstvo NAV (Foto: Simon Valant)

“Od projekta sem pričakovala neko spodbudo oziroma podporo v času po epidemiji. Da imaš nekoga ob strani, ki te razume, te pomaga spodbuditi, da se lažje znajdeš in nisi sam v tem. Pri tem mi je projekt zelo pomagal. Posebej pri tem, da sem pridobila potrebno samozavest, z mano pa so se veselili tudi najmanjših dosežkov. To je res nekaj kar zelo pomaga,” je za Celje.info povedala Anita Žohar.

Aniti je projekt omogočil vstop v svet zaposlovanja: “Preko njih sem sprva pomagala v knjižnici kot prostovoljna delavka, potem sem opravljala javna dela, sedaj pa sem dobila novo službo, kjer začnem z delom v mesecu maju. Mislim, da ne bi bila na tej poti, če ne bi bila del projekta PreseNEETi se.”

Povprašali smo jo tudi, kako je postala del projekta. “Preko zavoda za zaposlovanje. Moja svetovalka mi je povedala za to in sama sem bila takoj za. Res mi ni žal za to izkušnjo.”

Jadranka Plut, Urada za Interreg in finančne mehanizme na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, Ines Stilin, direktorica Ljudske univerze Celje, Alja Ferme, koordinatorica projekta PreseNEETi se, Liv Anita Yttrehus, supervizorka in svetovalka na Norveški upravi za delo in socialno varstvo NAV (Foto: Simon Valant)

 

“Takšni projekti bistveno prispevajo h krepitvi bilaterarnih odnosov med vpletenima državama (Norveška in Slovenija),” je dejala Jadranka Plut, z Urada za Interreg in finančne mehanizme na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj.

“Dejstva so, da skoraj polovica oseb NEET nikoli ni bila v stiku z Zavodom RS za zaposlovanje, 90 % neregistriranih oseb NEET nikoli ni delalo, zgolj eden izmed štirih neregistriranih oseb NEET si aktivno išče zaposlitev, 65 % neregistriranih NEET je neaktivnih in ne išče zaposlitve,” je dodala Jadranka Plut, ki verjame, da se bodo številke, ki nam kot socialni državi niso v ponos, s podporo tega projekta zmanjšale.

“Naša naloga je bila in še vedno ostaja odgovarjanje na potrebe lokalne skupnosti. Opolnomočenje in socialna aktivacija sta bila glavna cilja projekta PreseNEETi se. S ponosom lahko povemo, da smo namen projekta dosegli. Večina mladih je bila po zaključku programa vključenih v neko vrsto zaposlitve ali prostovoljsko delo,” je nad epilogom projekta zadovoljna Ines Stilin, direktorica Ljudske univerze Celje.

Partnerstvo z LU Celje pri projektu sestavljajo Univerza v Mariboru, Mladinski svet Slovenije, Zavod RS za zaposlovanje in norveški partner Veiledernettverket NOSCO (Norveška organizacija za Supervizijo in Sodelovanje). Projekt je financiran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma (2014–2021) v višini 498.792,00 evrov.

Ob tem so organizatorji vzpostavili mentorsko shemo s 40 mentorji, ki so mladinski delavci, svetovalci na ZRSZ, svetovalci in organizatorji izobraževanja odraslih na ljudskih univerzah. Udeležili so se tudi poglobljenega usposabljanja za delo z osebami NEET.