Med nagrajenci za najbolj kakovostne mednarodne projekte na področju izobraževanja tudi zavoda s Celjskega


Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, že 16. leto zapored podelil nacionalna priznanja za najbolj izstopajoče mednarodne projekte v programih Erasmus+ in eTwinning ter evropske nagrade za inovativno poučevanje za leto 2021 imajo svoje lastnike.

Med prejemniki nagrad sta tudi izobraževalne istitucije s Celjskega. To so: Gimnazija Celje – Center, prejemnica nagrade v kategoriji splošno srednješolsko izobraževanje, za projekt »Uvajanje inovativnih učnih okolij« v sklopu katerega so v sodelovanju s partnerji iz Nemčije, Španije, Portugalske, Finske in Madžarske raziskovali učna okolja v najširšem pomenu te besede s poudarkom na učnih aktivnostih in projektih, ki podpirajo sodelovalno in izkustveno učenje in ki jih šole pripravljajo v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz lokalnega, nacionalnega in mednarodnega okolja in Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina (Ljudska univerza Rogaška Slatina) za projekt učne mobilnosti »Better integration of adult immigrants into adult educational programmes«, katerega glavni cilj je bil pridobiti nove izkušnje na področju boljše integracije tujcev v izobraževalne programe za odrasle.

Že drugo leto zapored je prireditev potekala virtualno.

CMEPIUS z jabolki kakovosti nagrajuje zgodbe o uspehu, primere odličnih praks mednarodnega sodelovanja v programu Erasmus+. Pri najboljših iščejo odličnost, profesionalni razvoj izobraževalcev, medsektorsko povezovanje ter pozitivne učinke na ravni učitelja, učenca in izobraževalne institucije v celoti. Nekateri nagrajeni projekti izkazujejo učinek tudi na sistem izobraževanja, prav vsi pa izstopajo v svojih mednarodno pisanih zgodbah.

Zlati kabel dobijo izjemni projekti v okviru pobude eTwinning. Izzivi zadnjih let, ko smo bili iz danes na jutri vrženi v virtualni svet, so pokazali, kako pomemben mehanizem je lahko mednarodno sodelovanje za krepitev digitalnih kompetenc pedagoškega in strokovnega osebja za poučevanje in sodelovanje na daljavo. Projekti eTwinning pletejo pomembne zgodbe, ki spreminjajo učilnice in prakse poučevanja učiteljev ter motivirajo učence za učenje in raziskovanje, večkrat pa vodijo tudi v večje mednarodne projekte Erasmus+.

Letos so prvič podelili tudi evropsko nagrado za inovativno poučevanje, ki jo je z novim programskim obdobjem uvedla Evropska komisija. Glavni namen nagrade je predstavitev dosežkov učiteljev in šol ter omogočanje večje prepoznavnosti njihovega dela, spodbujanje izjemnih praks učenja in poučevanja, medsebojnega učenja in izmenjava dobrih praks ter prepoznavanje doprinosa, ki ga ima sodelovanje v programu Erasmus+ za učitelje. Nagrada se podeljuje letno na posebno tematiko – v letošnjem letu je to učenje na daljavo in kombinirano učenje v najširšem pomenu. Prejemniki so se že oktobra udeležili tudi virtualne podelitve iz Bruslja.

Jabolka kakovosti, zlati kabli in evropske nagrade za inovativno poučevanje predstavljajo posebne dosežke mednarodnega sodelovanja na področju izobraževanja. Odražajo vrednote, ki so nam vsem skupne in si prizadevajo spreminjati svet na bolje. Nagrajencem pomenijo tako čast kot odgovornost, da s svojo lastno zgodbo o uspehu sooblikujejo prihodnost in predstavljajo veliko motivacijo vsem, ki se na pot mednarodnega sodelovanja šele podajajo.

PREJEMNIKI NAGRAD

Jabolka kakovosti so prejeli najboljši projekti v okviru programa Erasmus+, iz treh sektorjev izobraževanja.

V splošnem šolskem izobraževanju so nagrade prejeli:

 • Osnovna šola Lovrenc na Pohorju, za projekt »Prijazen sem kul«,
 • Šolski center Postojna, za projekt »Od zrnja do življenja«,
 • Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, za projekt »3Dimensions of Inquiry in Physics Education«.

V sektorju poklicno in strokovno izobraževanje sta nagrado prejela:

 • Biotehniški center Naklo, za projekt »FARming as an employment opportunity for people with Mild Intellectual Disability (FARMID)«;
 • Šolski center Škofja Loka, za projekt »Usposabljanje v tujini bogati«.

Pri izobraževanju odraslih pa sta najbolj navdušila:

 • Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, za projekt »Digitalno pripovedovanje zgodb za izboljšanje spretnosti in opolnomočenje oseb z motnjo v duševnem razvoju«;
 • Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina, za projekt »Better integration of adult immigrants into adult educational programmes«.

Nagrado zlati kabel podeljujejo v treh starostnih in dveh posebnih kategorijah. Letošnji nagrajenci so:

 • Starostna kategorija 0–6 let: Vrtec Šentvid, za projekt »Virtuelni vrtić«
 • Starostna kategorija 7–11 let: Osnovna šola Gornja Radgona, za projekt »Frühling kommt bald!«
 • Starostna kategorija 12–15 let: Osnovna šola in vrtec Apače, za projekt »Lesen m@cht Spass«

V posebnih kategorijah pa nagrade prejmeta:

 • V kategoriji Zeleni eTwinning Osnovna šola Litija za projekt »A journey through the water«
 • v kategoriji Podpora eTwinninga programu Erasmus+, Osnovna šola Dolenjske Toplice za projekt »LTT Virtual mobility«.

Prejemniki evropskih nagrad za inovativno poučevanje so bili razglašeni že oktobra na slavnostni prireditvi, ki je potekala virtualno iz Bruslja čestitali pa so jim tudi na tokratni slavnostni podelitvi:

 • Osnovna šola Prežihovega Voranca Bistrica, prejemnica nagrade v kategoriji predšolska vzgoja in izobraževanje, za projekt »Razvijanje socialnih kompetenc otrok z zgodnjim učenjem tujega jezika«;
 • Osnovna šola Bistrica ob Sotli, prejemnica nagrade v kategoriji osnovnošolsko izobraževanje, za projekt »Ukrotimo kompetence 21. stoletja«;
 • Gimnazija Celje – Center, prejemnica nagrade v kategoriji splošno srednješolsko izobraževanje, za projekt »Uvajanje inovativnih učnih okolij«;
 • Srednja zdravstvena šola Ljubljana, prejemnica nagrade v kategoriji poklicno srednješolsko izobraževanje, za projekt »Profesionalni in osebni razvoj skozi mobilnost dijakov in osebja«.