Med železniško postajo in Savinjo se obeta P + R vozlišče


V razvitih evropskih mestih je možnost cenovno ugodnega in udobnega parkiranja z neposrednim dostopom do javnega sistema izposoje koles zmanjšala prometne težave. Mnogi vozniki so spremenili potovalne navade, saj so spoznali, da ima sistem P + R (Park & Ride – parkiraj avto in prestopi na kolo) številne prednosti.

Nekaj takega se končno obeta tudi v Celju, saj so na Mestni občini Celje pripravili vso potrebno dokumentacijo in na podlagi povabila Združenja mestnih občin Slovenije oddali vlogo za projekt P + R Ulica XIV. divizije.

parkirisce_savinja_zeleznica_julij_2018_zemljevidVozlišče  P + R želijo urediti na  območju med Savinjo in železniško postajo, ki je v občinski lasti in se nahaja ob starem mestnem jedru. Če bo vloga sprejeta in bodo dobili denar iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb (CTN), bodo na tej lokaciji uredili za uporabnike privlačno urbano površino. V projektu so upoštevali tudi projektantska izhodišča za izvedbo državne kolesarske povezave, ki poteka v neposredni bližini ob strugi Savinje v smeri proti Laškemu.

Območje na južnem robu celjske železniške postaje, kjer so lani porušili stare in povsem dotrajane garaže, je trikotne oblike, zato arhitekti in urbanisti, ki so morali prostor izkoristiti v največji možni meri, pri načrtovanju niso imeli lahkega dela.

Projekt predvideva izgradnjo 35 parkirnih mest za osebna motorna vozila. Tri parkirna mesta bodo namenjena invalidom, štiri pa voznikom električnih avtomobilov. Zraven bodo štiri parkirišča za motorna kolesa, 16 stojal za navadna, mehanska kolesa in plato s stojali za deset električnih koles. V neposredni bližini bo servisno stojalo za nujna popravila koles. Na parkirišču bodo zgradili tudi varovano pokrito kolesarnico za pet koles in osem parkirnih mest za avtodome, kjer bo vsa potrebna oprema.

Na podlagi projektantskih predračunov je vrednost celostne investicije ocenjena nekaj več kot 358.000 evrov. Med izdelavo investicijskega projekta so od posameznih soglasodajalcev pridobili projektne pogoje in vsa soglasja. Pridobili smo tudi gradbeno dovoljenje. Z deli naj bi začeli predvidoma v začetku prihodnjega leta, končali pa naj bi jih v drugi polovici istega leta.

Uvoz oziroma izvoz na parkirišče bo ostal na istem mestu, kot je sedaj. Ohranili bodo vsa drevesa, ki rastejo vzdolž brežine Savinje in zasadili še nov, enojni drevored, tako da bo območje zeleno in za uporabnike, ki bodo imeli pogled na Stari grad Celje, zelo privlačno.

Sistem »parkiraj avto in prestopi na kolo«  veliko prednosti. Voznikom omogoča, da cenovno ugodno parkirajo avtomobil in pot do želenega cilja, torej do službe, muzejev,  tržnice, turističnih znamenitosti, gostilne ali javnih ustanov, nadaljujejo s kolesom. Na tak način se v mestu zmanjša promet in s tem zagotovi boljši zrak. Manj je tudi hrupa. Kolesarjenje že nekaj časa ni več samo rekreacijska dejavnost, temveč se vse bolj uveljavlja kot vsakdanje sredstvo za premagovanje razdalj. Je poceni, prijazno naravi, zdravo in v primerih, ko so na cesti prometni zastoji, tudi hitrejše.

S projektom  P + R Ulica XIV. divizije bodo v Celju dosegli še en cilj: reaktivirali  bodo opuščeno in premalo izkoriščeno površino, to pa je eden glavnih pogojev, ki jih morajo izpolniti, če želijo biti deležni sofinanciranja operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN, Prednostne naložbe 4.4 (Specifični cilj 1: »razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«). Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje teh operacij je Združenje mestnih občin Slovenije kot posredniški organ objavilo 21. maja letos.