Mestna občina Celje odpovedala pogodbo s CM Celje


Mestna občina Celje je odpovedala pogodbo za izvedbo projekta Obnova dela starega mestnega jedra v Celju z družbo Ceste mostovi Celje, so sporočili iz županovega kabineta.

Pogodbo je MOC s CM Celje prekinila zaradi insolventnosti in nezmožnosti zagotavljanja normalnega poteka del v starem mestnem jedru. V skladu z Zakonom o javnem naročanju bo Mestna občina Celje v najkrajšem možnem času začela z novimi postopki, kar konkretno pomeni, da bo objavila nov razpis za izvajalca obnove dela starega mestnega jedra.

Vir: Mestna občina Celje