Milijonska širitev kapacitete čistilne naprave v Škofji vasi

21. 05. 2018 08:06
Celjska in vojniška občina sta pristopili k razširitvi mehanske stopnje Čistilne naprave Škofja vas. Obstoječa naprava je preobremenjena, zato je širitev kapacitete s 4000 na 10.000 populacijskih enot nujna.

Čistilna naprava Škofja vas je namenjena čiščenju mešanih odpadnih vod Vojnika, Arclina, Zadobrove, severnega dela Ljubečne in Škofje vasi. Očiščena voda se izliva v reko Hudinjo, predzgoščeno odvečno blato pa odvažajo na dehidracijo na Čistilno napravo Celje.

Obstoječa čistilna naprava preobremenjena

Ker je čistilna naprava že nekaj časa preobremenjena, so sta se obe omenjeni občini odločili, da je treba pristopiti k razširitvi čistilne naprave z obstoječe kapacitete 4.000 populacijskih enot (PE) na 10.000 PE. V letošnjem letu se bo izvedla razširitev mehanske stopnje čiščenja.

Pogodbena vrednost investicije znaša 986.922 EUR brez DDV, pri čemer bo polovico zneska prispevala Občina Vojnik in drugo polovico Mestna občina Celje. Celotno investicijo koordinira podjetje Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d. o. o., ki je izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadne vode in njenega čiščenja.

Nova mehanska stopnja čiščenja

Dela na čistilni napravi so se že začela, v sklopu del pa se bo na novo izvedla mehanska stopnja čiščenja. Ta se bo namestila v nov objekt predčiščenja, kjer bodo združitveni jašek, grobe grablje s kompaktorjem, izravnalni bazen z razbremenilnikom, vhodno črpališče in kompaktna naprava za odstranjevanje odpadkov iz finih grabelj, peska in maščob.

Odpadna voda na Čistilno napravo Škofja vas doteka preko dveh dotokov (iz Vojnika in Prekorij) v skupni maksimalni količini cca 3.600 m3/h.

Med obnovo bo zagotovljeno nemoteno delovanje obstoječe čistilne naprave.

Oznake: , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
159 queries in 3,729 seconds.