Ministrstvo za zdravje začenja s strokovnim nadzorom v SB Celje in ZD Sevnica


Ministrstvo za zdravje je po zamenjavi identitet pacientov, ki se je zgodila pacientih, ki sta bila iz Trubarjevega doma v Zidanem Mostu prepeljana v SB Celje, že minuli petek sprožilo postopke za uvedbo sistemskega nadzora. V celovitem nadzoru bodo bodo pod drobnogledom izvajanje predpisov s področja opravljanja zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja ter področja materialnega poslovanja, pa tudi strokovnost, kakovost in varnost dela v SB Celje in ZD Sevnica.

Minister za zdravje med tem še naprej vztraja, da je za zamenjavo identitet pacientov krivo vodstvo SB Celje, ki da mora prevzeti odgovornost.

Kot so namreč zapisali na Ministrstvu za zdravje, obstajajo razlogi za sum, da so v konkretnem primeru nastale nepravilnosti v zvezi z organizacijo ali strokovnostjo delovnega procesa oziroma nepravilnosti v zvezi s kakovostjo in varnostjo dela. Zato je Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu že v petek pozval pristojni poklicni zbornici (Zdravniško zbornico Slovenije in Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije), da za izvedbo strokovnega nadzora s svetovanjem imenujeta svoje člane v komisijo za izvedbo sistemskega nadzora, ki jo bo nato imenoval Urad.

Urad je prav tako pozval Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, da v skladu s svojimi pristojnostmi izvede nadzor nad izpolnjevanjem pogodb z obema zavodoma, in Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije k sočasni izvedbi nadzora po Zakonu o zdravstveni dejavnosti.

Ministrstvo je že v petek pozvalo tudi vse bolnišnice, da posredujejo informacije o tem, na kakšen način imajo urejen sprejem pacientov na zdravljenje v bolnišnico, s poudarkom na varnostnih mehanizmih pri ugotavljanju in potrjevanju identitete pacienta.

Po zaključenih postopkih nadzora bo ministrstvo na podlagi ugotovitev po potrebi sprejelo tudi sistemske rešitve, da se tovrstni dogodki ne bodo več ponovili.

Minister za zdravje meni, da je za zamenjavo odgovorno vodstvo SB Celje

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je po tem, ko Svet zavoda SB Celje včeraj ni sprejel ponujenega odstopa vodstva, še enkrat poudaril, da je za zamenjavo identitet dveh bolnikov odgovorno vodstvo bolnice. “Seveda je pa to vse v domeni sveta zavoda, tako da pričakujem, da se v naslednjih korakih o vseh poročilih inšpekcijskega in sistemskega nadzora svet zavoda kot nadzorni organ vendarle opredeli in bodo postopki izpeljani ustrezno, tako kot morajo biti,” je še dejal minister. V SB Celje so sicer včeraj predstavili rezultate internega nadzora dogodka in ugotovili, da se je zamenjava identitet zgodila med prevozom oziroma ob hkratnem vpisu obeh pacientov, ko je očitno prišlo do zamenjave zdravstvene dokumentacije. Od te točke naprej so nato odpovedali tudi vse druge varovalke. O internem nadzoru SB Celje smo pisali tukaj.

foto: pixabay