MO Celje odstopila od pogodbe s Konstruktorjem za gradnjo vrtca v Mestni četrti Dečkovo naselje


Mestna občina Celje je sprejela odločitev, da odstopi od sklenjene pogodbe o izvedbi del za izgradnjo vrtca Dolge polje III. z izvajalcem KONSTRUKTOR VGR, d. o. o., Maribor, so spočili iz občinske službe za stike z javnostjo.

Razlogi za takšno odločitev so v neizpolnjevanju pogodbenih določil glede dela s podizvajalci in zagotavljanje plačil podizvajalcem in utemeljen dvom v spoštovanje roka dokončanja pogodbenih del.

S tem so bili izpolnjeni tudi vsi pogoji za vnovčitev bančne garancije v višini 170.807 evrov, saj pogodbeni izvajalec del za izgradnjo vrtca KONSTRUKTOR VGR, d. o. o., Maribor svojih obveznosti ni izpolnjeval v pogodbeno dogovorjenem obsegu, kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi in njenim aneksom, so zapisali v izjavi za javnost MOC.

Mestna občina Celje je tako v petek, 5. avgusta 2011 odstopila od sklenjene pogodbe za izvedbo gradnje Vrtca Dolgo polje III. v Celju z izvajalcem pogodbenih del in izvajalca pozvala, da z nujnimi nedokončanimi deli na objektu zaključi.

Mestna občina Celje bo takoj začela s postopkom novega Javnega naročila za izbor izvajalca del na vrtcu DP III in s tem poskrbela za takojšnjo nadaljevanje gradnje.

A. T. , R. Č.
(Fotografija je simbolična)