MOC sprejel proračun 2018: izgradnja stanovanjskih objektov, sistem deljenja koles, novi avtobusi,…

15. 11. 2017 06:30

rp_Mestna-občina-Celje-300x201.jpgNa današnji redni seji Mestnega sveta Mestne občine Celje so svetniki v prvem branju sprejeli Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2018. V proračuna za leto 2018 znašajo predvideni prihodki skupaj 61.328.188 EUR, predvideni odhodki pa skupaj 64.431.830 EUR.

Med drugim so s sprejetim proračunom predvene mnoge investicije, sistem “bike sharing”, 10 novih avtobusov, sanacije objektov, prostori za start up podjetja, itd..

Proračun Mestne občine Celje za leto 2018 je zelo investicijsko naravnan. Investicijski odhodki so v predlaganem proračunu največja odhodkovna skupina, saj znašajo 25.154.850 EUR.

Med večjimi predvidenimi investicijami so energetska sanacija osmih javnih objektov, med katerimi je na prioritetnem mestu Celjski dom. Trenutno je zaključen izbor izvajalca za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva, v teku pa je priprava vseh dokumentov za prijavo na razpisana kohezijska sredstva Ministrstva za infrastrukturo.

V naslednjem letu se predvideva tudi implementacija projekta Generator, ki bo zajemal obnovo stavbe Gubčeva 1 (prej veleblagovnica T). V projektu bo izvedena ureditev zgornjih treh nadstropij in treh medetaž. V Celju se bo s tem projektom odprl nov prostor, ki bo namenjen vsem generacijam od predšolske mladine do odraslih, zagonskih in visokotehnoloških podjetij ter drugih subjektov s področja tehnologij z višjo dodano vrednostjo. Svoje nove prostore bodo dobila tudi start up podjetja. Projekt se bo oblikoval v tesnem sodelovanju z lokalnimi osnovnimi in srednjimi šolami ter gospodarskimi deležniki. Izvedba projekta se bo predvidoma odvijala v letih 2018 in 2019. Investicija je ocenjena na 3,5 mio EUR, od tega pričakujemo 2,8 mio EUR sofinanciranja.

Proračun 2018 predvideva tudi ukrepe na področju trajnostne mobilnosti Celostne prometne strategije, kot denimo nakup desetih avtobusov za potrebe javnega mestnega potniškega prometa in sistem bike sharing, urejala pa se bo tudi mreža kolesarskih povezav v Mestni občini Celje.

Za prihodnje leto tečejo priprave za projekt Dečkovo naselje, kjer se predvideva dograditev Dečkovega naselja z novo stanovanjsko sosesko na površini 20.000 m². Predvidena je izvedba komunalne infrastrukture, izgradnja 6 stanovanjskih objektov s 130-140 stanovanji in parkirno hišo s parkirišči za stanovalce. Finančni viri bodo zagotovljeni s strani Mestne občine Celje in Nepremičnin Celje ter iz evropskega sofinanciranja. Zaenkrat je vrednost investicije ocenjena na 13.5 mio EUR.

Naslednje leto bosta zaključena dva večja investicijska projekta. Izgradnja telovadnice pri I. osnovni šoli Celje in dokončanje ureditve Muzejskega trga.

V proračunu 2018 pa se predvideva tudi investicije v javno komunalno infrastrukturo (vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, ravnanje z odpadki, oskrba s plinom in oskrba s toploto).

pralnica-celje-polsi-klik

Oznake: , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
156 queries in 2,188 seconds.