Možnost brezplačnega toplega obroka zaenkrat koristi le manjši del šolarjev, ki so do njega upravičeni


Prejšnji teden je vlada vse slovenske občine in šole pozvala, da tudi v času šolanja na daljavo omogočijo tople obroke za svoje učence. Tako je tudi Mestna občina Celje v sodelovanju s celjskimi osnovnimi šolami poskrbela za prehrano učencev v času šolanja na daljavo.

Obroke šolske kuhinje pripravljajo tako za otroke, ki hrano prevzemajo samoplačniško, kot tudi za otroke, ki so upravičeni do brezplačnega toplega obroka.

Trenutno kuhinje celjskih šol pripravijo več kot 500 obrokov na dan, od teh jih je več kot 400 za otroke, ki so upravičeni do brezplačnega toplega obroka.

Obroki se v kuhinjah celjskih osnovnih šol pripravljajo tako za učence, ki so do sedaj že imeli zagotovljeno subvencionirano prehrano v šoli, kakor tudi za vse ostale. Celjski učenci, ki obiskujejo osnovne šole v drugih občinah in so imeli doslej subvencionirano prehrano, imajo brezplačni topli obrok zagotovljen na tisti celjski osnovni šoli, ki pripada njihovemu šolskemu okolišu. Tople obroke šole izročijo na dogovorjenih mestih za prevzem. Za tiste, ki toplega obroka ne morejo prevzeti, je občina uredila tudi dostavo na dogovorjene lokacije posameznih šolskih okolišev. 

Glede brezplačnih toplih obrokov za dijake pa v Celju, zaradi nekoliko nejasnih vladnih standardov in kriterijev za pripravo seznamov do obrokov upravičenih dijakov, še ni poskrbljeno tako dobro kot za osnovnošolce. Ko bodo nejasnosti dorečene, bo za tople obroke za dijake skrbela kuhinja v Dijaškem domu Celje.

Kljub nejasnostim pa so na nekaterih šolah poskrbeli za svoje dijake.

Tako denimo na Gimnaziji Celje – Center brezplačen topel obrok zaenkrat zagotavljajo 15 dijakom. GCC sicer obiskuje skupaj 940 dijakov, od tega jih je 177 (19 % vseh) upravičenih do subvencionirane prehrane.

Na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje brezplačen obrok zaenkrat zagotavljajo zgolj enemu dijaku/dijakinji. ŠHVU sicer obiskuje 223 dijakov, od tega jih je 78 (35 % vseh) upravičenih do subvencionirane prehrane.

Na I. gimnaziji v Celju je za brezplačen topel obrok zaprosilo 8 dijakov, koristi pa ga zaenkrat 6 dijakov. Na I. gimnaziji Celje je do subvencionirane prehrane upravičenih 111 dijakov.

Na Šolskem centru Celje brezplačen obrok zaenkrat zagotavljajo 55 dijakom (prijavo je sicer oddalo 74 dijakov, a vsi niso ustrezali pogojem oz. so se naknadno odjavili). ŠCC sicer obiskuje 3.111 dijakov, od tega jih je 740 (24 % vseh) upravičenih do subvencionirane prehrane.

Prav tako je občina poskrbela za tiste dijake, katerih starši so vključeni v program javne kuhinje. Starši teh otrok lahko prijavo na obrok sporočijo na Center za socialno delo Celje, slednji pa nato posredujejo potrditev v javno kuhinjo, kjer lahko že isti dan, ali najkasneje naslednji dan, prevzamejo topel obrok.

Z Mestne občine Celje so danes, 13. 11. 2020 sporočili, da bo od ponedeljka, 16. 11. 2020, dalje v času šolanja na daljavo tople obroke za dijake zagotavljala Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje. Dijaki se morajo na tople obroke, ki jih bodo prevzemali na lokaciji Dijaškega in študentskega doma Celje, prijaviti preko svojih šol.

Brezplačen topel obrok zaenkrat koristi le majhen delež upravičencev

Po podatkih občine ima v Mestni občini Celje od skupno 4.300 učencev prehrano subvencionirano 1.300 učencev. Od teh 1.300 se je na brezplačen topel obrok prijavilo nekaj več kot 400 oz. 30 % upravičencev, a to število raste iz dneva v dan.

Trenutno največje število brezplačnih obrokov razdelijo na OŠ Lava. Od 125 učencev, ki so upravičeni do brezplačnega toplega obroka, jih namreč to možnost koristi kar 50 oz. 40 % upravičencev. Največ učencev, ki imajo v tem šolskem letu subvencionirano prehrano, je sicer na OŠ Hudinja, in sicer 205 učencev, kar je 41 % vseh učencev na šoli.

Koliko učencev brezplačen topli obrok koristi na posameznih celjskih šolah?

III. OŠ Celje obiskuje obiskuje 488 učencev. Učencev, ki imajo v tem šolskem letu subvencionirano kosilo je 171 oz. 35 % vseh. Število učencev, ki so upravičeni do brezplačnega toplega obroka in so za njega tudi zaprosili je zaenkrat 38.

OŠ Frana Kranjca Celje obiskuje 409 učencev. Učencev, ki imajo v tem šolskem letu subvencionirano kosilo je 92 oz. 22,5 % vseh. Število učencev, ki so upravičeni do brezplačnega toplega obroka in so za njega tudi zaprosili je zaenkrat 24.

OŠ Glazija obiskuje 220 učencev. Učencev, ki imajo v tem šolskem letu subvencionirano kosilo je 82 oz. 37,3 % vseh. Število učencev, ki so upravičeni do brezplačnega toplega obroka in so za njega tudi zaprosili je zaenkrat 34. Ker je naša šola regijskega značaja, saj učenci prihajajo iz 25 občin, so kontaktirali vse družine učencev in jih obvestili o možnosti brezplačnega obroka. Po zbranih podatkih so obvestili tudi vse občine.

OŠ Hudinja obiskujejo 503 učenci. Učencev, ki imajo v tem šolskem letu subvencionirano kosilo je 205 oz. 40,8 % vseh. Število učencev, ki so upravičeni do brezplačnega toplega obroka in so za njega tudi zaprosili je zaenkrat 45.

OŠ Lava obiskuje 485 učencev. Učencev, ki imajo v tem šolskem letu subvencionirano kosilo je 125 oz. 25,8 % vseh. Število učencev, ki so upravičeni do brezplačnega toplega obroka in so za njega tudi zaprosili je zaenkrat 50.

OŠ Ljubečna obiskuje 454 učencev. Učencev, ki imajo v tem šolskem letu subvencionirano kosilo je 88 oz. 19,4 % vseh.. Število učencev, ki so upravičeni do brezplačnega toplega obroka in so za njega tudi zaprosili je zaenkrat 27.

Na OŠ Štore, ki sicer spada pod občino Štore, brezplačen obrok zaenkrat koristi 24 otrok, kar predstavlja 5,9 % vseh učencev na šoli.

B.S.