Mreža kolesarskih poti v Celju se hitro širi. “Hudičev greben” z novim parkiriščem


Dela na mreži kolesarskih povezav, ki se je v Celju začela urejati februarja letos in bo omogočila prijetno in varno kolesarjenje, potekajo brez zapletov, tako da sta odseka kolesarske steze Lava 2 in Lava 3 že zaključena.

Odsek Lava 1 bo v celoti končan sredi avgusta, ko bodo na počivališču namestili tudi opremo (klopi in koš za smeti).

Na odseku Dečkova cesta je večina gradbenih del končana, vendar morajo urediti še navezavo na obstoječe križišče. Na Ljubljanski cesti so gradbena dela v zaključni fazi. Trenutno poteka humuziranje brežin. Do sredine septembra bodo v celoti končana tudi dela na odsekih G1-5 Medlog – Celje, Babno – Medlog in odsek na Valvazorjevi ulici.

Sharrow space označba

Do konca prihodnjega leta bo tako urejenih 44 odsekov kolesarskih povezav v skupni dolžini 22 kilometrov. Nekateri že obstoječi odseki bodo zgrajeni na novo, nekatere bodo obnovljeni, nekatere obstoječe ceste pa se bodo označile s talnimi označbami t.i. sharrow space. V sklopu del na kolesarski mreži se, kjer je to potrebno, obnavlja tudi vodovod, kanalizacija, nizko-napetostni električni in telekomunikacijski kabli, postavlja se javna razsvetljava in gradi hodnike za pešce.

Gradbena dela izvaja podjetje VOC Celje, d. o. o., ki je bilo izbrano na javnem razpisu. Celotna vrednost projekta znaša 2,4 milijona evrov. Od Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) se pričakuje nekaj manj kot 1,2 milijona evrov, od Republike Slovenije pa 289.000 evrov. Ostala sredstva bodo zagotovljena v proračunu.

Čez Hudičev graben na Celjsko kočo zdaj z novega parkirišča

Mestna občina Celje je na izhodišču za priljubljeno pešpot na Celjsko kočo “čez Hudičev graben” uredila parkirišče. Parkirišče je v Zvodnem, dostop je urejen po asfaltni cesti. Avgusta lani so na pobudo krajanov Zvodnega odkupili zemljišče v Hudičevem grabnu, da bi
uredili parkirišče za pohodnike na Celjsko kočo. Kupnina za zemljišče, kjer je urejeno parkirišče, je znašala 21.000 evrov. Režijski obrat je že lani poskrbel za odstranitev gradbenega materiala, rušitev in čiščenje je občino stalo 7000 evrov. Na novem parkirišču je prostora za 30 vozil.

foto: MOC in Celje.info