Na kolodvoru kmalu tudi dvigala


zelezniska_postaja_celje_table_julij_2018Na celjski železniški postaji se končujejo prenovitvena dela na peronih, ki bodo po vzpostavitvi dvigal bolj dostopni za gibalno ovirane osebe. 

V prvih načrtih zajetne prenove teh del sicer ni bilo predvidenih, vendar se je očitno obrestoval pritisk javnosti. Dela naj bi bila končana do sredine junija, Celja pa bo tudi na ta način stopilo v družbo mest, kjer je to minimalni standard. Pri tem je treba zapisati, da je škoda, da za tako ali drugače ovirano populacijo v knežje mestu še vedno precej ovir.

Dodajmo, da so na območju postaje, poleg najbolj vidnih posegov, kot je postavitev novih nadstreškov, prenovili tudi informativne table in tlakovali koridorje za vidno ovirane osebe.