Na lestvici “100 največjih” kar 5 celjskih projektov


celjeE-bilten za razvoj občin Zlati kamen je objavil lestvico največjih projektov, za katere so slovenske občine pridobile sredstva iz evropskih virov v času zaključenega finančnega obdobja, torej do konca leta 2013. Celje je na lestvici zastopano s petimi projekti.

Obnova dela starega mestnega jedra, izgradnja Bežigrajske ceste, celovita prenova Knežjega dvorca – 3. faza (sanacija komunikacijskega stolpa in zahodnega trakta), Turistično območje Šmartinsko jezero – izvedba tematskih poti okoli jezera in ureditev Glavnega trga in dela Stanetove ulice, je pet celjski projektov, ki jih je Zlati kamen uvrstil med največje ‘evroprojekte’ v Sloveniji.

Mestna občina Celje je v perspektivi 2007 – 2013 dobila 43,4 milijona evrov evropskega denarja. Največ pozornosti je namenila črpanju sredstev iz razvojne prioritete Razvoj regij.

Sicer so z MOC sporočili, da je od leta 2006 Mestna občina Celje sicer skupaj pridobila 51,9 milijona evrov evropskega denarja za naložbe, ki so skupaj vredne 113,1 milijona evrov. V letu 2006 se je končal eden izmed dveh največjih, za MOC izjemno pomembnih projektov, in sicer Čistilna naprava. V letu 2011 pa največji projekt, Regionalni center za ravnanje z odpadki – RCERO (1. in 2. faza ter Toplarna Celje).

S pripravami na novo finančno obdobje je Mestna občina Celje začela že v letu 2012.

Strateški dokumenti za novo obdobje so še vedno v pripravi, na podlagi teh se bodo pripravljali celostni razvojni projekti, s katerimi bo Mestna občina Celje kandidirala za evropsko sofinanciranje.

Vir: MOC