Na Mestnem pokopališču Celje kmalu 54 novih žarnih grobov


foto610Po naročilu Mestne občine Celje je izvajalec Isar, d.o.o., že v preteklem tednu začel z izgradnjo 54 žarnih grobov na Mestnem pokopališču Celje, ki bodo zaradi ugodnih vremenskih razmer kmalu gotovi.

Mestna občina Celje bo s projektom izvedbe žarnih grobov na opuščenih družinskih grobovih nadaljevala spomladi. Prav tako pa je MOC v fazi pridobivanja projektne dokumentacije za izgradnjo nove žarne stene na Mestnem pokopališču v Celju.

“Interventna gradnja 54 novih žarnih grobov, s katero bomo na celjskem pokopališču zagotovili potrebne žarne grobove za čas do celovite izvedbe projekta ureditve žarnih grobov, bo stala 24.061,45 € z vključenim DDV. Naročilo za celovito izvedbo projekta ureditve žarnih grobov, za katero je javno naročilo že objavljeno, pa bo Mestna občina Celje oddala po sprejemu proračuna za leto 2015.”

Vir: MOC