Na območju stare Cinkarne so danes poskusno izvedli tehnologijo hladne reciklaže

25. 04. 2018 13:35

hladna-reciklaza002Mestna občina Celje bo v nameri reurbanizacije območja stare Cinkarne, v okviru evropskega projekta GreenerSites poskusno izvedla tri različne metode remediacije onesnažene zemljine.

Danes so tako že preizkusili metodo hladnega recikliranja, naslednja bo metoda mešanja onesnažene zemljine z različnimi mešanicami substratov, v laboratoriju pa bodo izvedli metodo imobilizacije.

Na podlagi rezultatov bodo lahko izbrali tehnično rešitev za različne rabe tal na okoljsko in prostorsko degradirano območje. Za pilotne projekte testiranja metode remediacije ima MOC na voljo 37.000 evrov evropskega denarja.

Remediacija je skupno ime za različne sanacijske postopke, s katerimi želijo izboljšati stanje tal in okolja. Gre torej za postopke, s katerimi onesnažilo imobilizirajo in ga spremenijo v obliko, v kateri nima več negativnega vpliva na ljudi in okolje. To pomeni, da ne prihaja do prašenja in da onesnažilo ne prehaja v podtalnico.

hladna-reciklaza003Tehnologijo hladne reciklaže je danes zjutraj na okoli sto kvadratnih metrih velikem območju stare Cinkarne preizkusilo podjetje VOC Ekologija. Hladna reciklaža je okolju prijazna in gospodarna metoda, s katero se izdela nova, kakovostna nosilna plast. Njena prednost je v tem, da onesnažene zemlje ni potrebno izkopati.

Metodo mešanja onesnažene zemljine z različnimi mešanicami substratov (glina in kompost) bo predvidoma v mesecu maju izvedel Kmetijski inštitut Slovenije. S tem želijo preveriti, kako učinkovita je glina z visoko sposobnostjo vezave kovin, če se ji doda kompost zelenega reza iz podjetja Simbio.

Če se bo izkazalo, da takšna mešanica učinkovito zadržuje težke kovine, bi jo kasneje lahko koristno uporabili za ureditev zelenih in obvodnih krajinsko urejenih površin na območju Stare Cinkarne.

hladna-reciklaza004Metodo imobilizacije bo v laboratoriju izvedel Zavod za gradbeništvo Slovenije. Kot je znano, pri gradbenih posegih lahko prihaja do izkopa močno onesnažene zemljine, ki predstavlja nevaren odpadek. S postopkom imobilizacije je možno onesnaženo zemljino predelati v gradbeni proizvod oziroma v geotehnični kompozit. Strokovnjaki bodo v laboratoriju vzorec onesnažene zemlje imobilizirali s kalcijskim pepelom. S tem poskusom želijo preveriti, ali bi lahko kompozit, pridobljen na tak način, uporabili za vgradnjo v trajne nasipe na delu območja stare Cinkarne, ki bi jih tudi primerno krajinsko uredili.

Vsi trije izvajalci pilotnih preizkusov bodo v poročilu predstavili tehnologijo, dosežene rezultate in med drugim tudi oceno stroška za kubični meter oziroma tono predelane zemljine.

Projekt GreenerSites se je začel junija 2016, končal pa se bo maja prihodnje leto. Projekt sofinancira transnacionalni program Interreg Srednja Evropa, ki spodbuja sodelovanje pri skupnih izzivih območja Srednje Evrope. Celoten projekt je vreden 3.795.769,00 evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) bo prispeval 3.117.919,00 evrov, ostali denar bodo zagotovili partnerji. Mestna občina Celje bo prejela 270.695,25 evrov.

vir: MOC

Oznake: , , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
141 queries in 0,745 seconds.