Na prvi šolski dan 2021/22 v šole več učencev in prvošolcev, vrtci z manj otroki, a več novinci

27. 08. 2021 20:30

Tudi letošnji začetek šolskega leta, drugi zapored, se bo začel v znamenju obvladovanja epidemije novega koronavirusa. Vznemirjenje in pričakovanja otrok kljub temu niso nič manjši. V prvi vrsti pa verjetno pri večini prevladuje želja, da bi epidemijo končno premagali, ter da bi šolsko leto minilo brez pouka na domu.

Celjske osnovne šole in vrtci so dobro pripravljeni na novo šolsko leto. Kot je ob skorajšnjem začetku novega šolskega leta povedala vodja Aktiva ravnateljev celjskih osnovnih šol Marijana Kolenko, bodo kot vse tudi celjske šole šolsko leto pričele po Modelu B – vsi učenci se izobražujejo v šoli v skladu s priporočili NIJZ, tudi obvezni in razširjeni del programa bodo šole izvajale v skladu s priporočili NIJZ, prav tako pa se bo po šolah spoštoval pogoj PCT tako za zaposlene kot zunanje deležnike.

Ob novem specifičnem letu je starše še pozvala, da šole podprejo predvsem pri iskanju rešitev ter naj ne obremenjujejo ravnateljev in učiteljev s protestnimi pismi o nošenju mask ali ostalih ukrepih, ki nam jih nalagajo zunanje institucije. Celotno predstavitev aktivnosti osnovnih šol si lahko preberete tukaj.

V imenu Odbora za povezovanje Javnih vrtcev MO Celje je aktivnosti ob začetku novega šolskega leta predstavila ravnateljica Vrtca Zarja, Mateja Obrez. Poudarila je, da kljub epidemiji v kakovost izvajanja programov ne dvomijo, saj so skozi vse dosedanje epidemije (ki v vrtcih niso redek pojav), dokazali, da znajo strokovno in odgovorno ravnati po izdelanih protokolih in da kljub kriznim razmeram lahko izvajajo kakovosten pedagoški proces. Se pa žal ponovno soočajo z mnogimi nerazumnimi razpravami glede pogojev, ki naj bi v novem šolskem letu veljali tudi za nas. Spreminjajoča se stališča, nedorečenost posameznih vsebin, neživljenjski ukrepi, ki se sprejemajo čez noč, nas pogosto postavljajo pred nepredvidljive situacije. Ob tem je poudarila, da zaposleni v vrtcih spoštujejo usmeritve in priporočila pristojnih ustanov, ki podpirajo razvojno naravnanost predšolskega področja, ne morejo in ne želijo pa si sprejemati ukrepov, ki rušijo temelje njihovega strokovnega dela. Celotno predstavitev aktivnosti vrtcev si lahko preberete tukaj.

V celjskih vrtcih tudi letos manj otrok, a več novincev

Prvi dan novega šolskega leta 2021/22 bo v celjskih javnih vrtcih 1.586 otrok (v enakem obdobju lani 1.668 otrok). Številka se sicer dnevno spreminja, saj vrtci na prosta mesta še vključujejo otroke, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem. So pa primeri, ko starši otroke tudi izpisujejo.

S septembrom 2021 bodo lahko vrtci sprejeli vse novince, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem v vrtec. Teh je 318 (sprejem novincev na dan 1. 9. 2020: 262 otrok). Zaznati je upad števila otrok z odloženim všolanjem. Otrok, ki ostajajo v vrtcih zaradi enoletnega odloženega všolanja, je 53 ( podatek za šol. leto 2020/21: 74 odloženih všolanj).

Glede na starostno strukturo otrok in prostorske kapacitete je v vrtcih oblikovanih 100 oddelkov (podatek za šol. leto 2020/21: 102 oddelka).

Število otrok in oddelkov v celjskih javnih vrtcih na dan 1. september 2021 (Vir: uprave vrtcev, 20. avgust 2021):

Vrtec Število otrok Število oddelkov
Vrtec Anice Černejeve 432 od tega 94 novincev 31
Vrtec Tončke Čečeve 583 od tega 100 novincev 33
Vrtec Zarja 571 od tega 124 novincev 36
Skupaj 1586 od tega 318 novincev in 1271 starih varovancev 100

Vsi trije javni vrtci imajo še nekaj prostih mest, tako v oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja. Na čakalnih seznamih vrtcev za medletni sprejem je trenutno 79 otrok, v enakem obdobju lani je bilo na čakalnih seznamih 84 otrok. Ko bodo otroci izpolnili starostni pogoj za vključitev v oddelek, bodo prosta mesta ponujena staršem otrok uvrščenih na čakalnem seznamu.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v predšolsko vzgojo in izobraževanje na začetku šolskega leta 2020/21 v slovenske vrtce vključenih 80,6 % vseh otrok starih od enega do pet let. Delež vključenih otrok s stalnim prebivališčem v Celju v institucionalno varstvo na začetku šolskega leta 2020/21 je bil 81,7 % 2019/20 je bil 81,3 % (2018/2019: 80,2 % (2017/2018:79,7% 2016/2017: 78,8 %, 2015/2016: 81,2 %, 2014/2015: 79,9%). Vključenost je torej nad slovenskim povprečjem.

V tekočem koledarskem letu bodo v prvi razred osnovne šole sedli otroci, rojeni leta 2015.

Osnovnošolcev tudi letos več kot lani in z manj prvošolci

Celjski osnovnošolci bodo novo šolsko leto pričeli v »živo«, v šolskih prostorih, ob upoštevanju vseh vladnih oziroma NIJZ smernic. V novem šolskem letu bo 9 celjskih osnovnih šol skupaj obiskovalo 4274 otrok (lani 4193). Šolski prag bo letos prvič prestopilo 466 učencev (lani 458). Na treh osnovnih šolah (I. OŠ, OŠ Lava in OŠ Hudinja) so oblikovani trije oddelki prvega razreda. Število otrok z odločbo o usmeritvi je 275. Pravico do spremljevalca ima 21 otrok.

Podatki o vpisu za šolsko leto 2021/2022:

Šola Število prvošolcev Število oddelkov 1. razreda Število otrok z odločbo o usmeritvi Število otrok z odločbo o usmeritvi s spremljevalcem Število vseh učencev v š.l. 21/22
I. OŠ Celje 63 3 29 2 498
II. OŠ Celje 42 2 41 3 479
III. OŠ Celje 48 2 31 3 501
IV. OŠ Celje 49 2 25 3 444
OŠ Frana Kranjca 46 2 26 3 417
OŠ Frana Roša 48 2 22 2 463
OŠ Lava 65 3 32 4 505
OŠ Hudinja 62 3 27 0 518
OŠ Ljubečna 43 2 42 1 449
SKUPAJ 466 21 275 21 4274

Osnovno šolo Glazija bo letos obiskovalo 231 učencev (133 v prilagojenem programu in 98 v posebnem programu). Zaradi povečanega vpisa otrok je bila šola primorana najeti dodatne prostore za izvajanje dejavnosti. V šolskem letu 2021/2022 bosta na šoli dva oddelka 1. razreda prilagojenega programa (14 učencev), medtem ko je v 9. razred vpisanih 11 učencev. Na šoli je 231 učencev z odločbo o usmeritvi in 15, ki imajo odrejenega spremljevalca.

V Glasbeno šolo Celje je letos v vseh programih osnovnega glasbenega izobraževanja, predšolske glasbene vzgoje, glasbene pripravnice, programu ‘glasba’ in nadstandardnih programih vpisanih 789 učencev, medtem ko je na srednji stopnji izobraževanja v programu umetniške gimnazije, ki se izvaja skupaj s I. gimnazijo v Celju, vpisanih 91 dijakov. Skupaj bo v letošnjem šolskem letu vpisanih 880 učencev in dijakov, kar je za 15 več kot v lanskem šolskem letu. Zaradi širitve obsega dejavnosti v dislociranem oddelku v Občini Dobrna še potekajo sprejemni preizkusi učencev, ki se bodo vpisali kasneje.

Podatki o številu vpisanih dijakov v srednje šole v Mestni občini Celje:

SREDNJE ŠOLE V MESTNI OBČINI CELJE Število vpisanih
Gimnazija Celje-Center 936
I. gimnazija v Celju 900
Ekonomska šola Celje 560
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje 400
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje 1030
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje 250
Šolski center Celje
Srednja šola za gradbeništvo 325
Srednja šola za elektrotehniko in kemijo 635
Srednja šola za strojništvo in mehatroniko 975
Gimnazija Lava 453
Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko 758
Dijaški in študentski dom Celje (SŠGT Celje) 294
Vpis v višje in visokošolske študijske programe RŠS

Do 27. avgusta 2021 na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih poteka 2. prijavni rok za vpis v visokošolske strokovne in univerzitetne študijske programe, v avgustu in septembru pa tudi za magistrske in doktorske študijske programe (prijavni roki se razlikujejo med visokošolskimi zavodi).

Na vseh študijskih programih, ki se izvajajo v Celju, so še prosta vpisna mesta. Prijava poteka preko elektronskega sistema EVŠ Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Do 31. avgusta 2021 poteka tudi 2. prijavni rok za vpis v višješolske strokovne študijske programe. Na vseh višješolskih programih so še prosta vpisna mesta. Prijava poteka izključno elektronsko, preko Višješolske prijavno informacijske službe.

Tudi za varnost otrok v prometu bo poskrbljeno

Tako kot v preteklih letih je bil tudi letos izveden ogled okolišev vseh osnovnih šol v Mestni občini Celje. Prav tako bo do začetka novega šolskega leta obnovljena vsa talna signalizacija. Mestna občina Celje skozi celo leto dopolnjuje sistem prometne signalizacije in sodeluje pri izvedbi ukrepov za povečanje prometne varnosti, ob začetku šolskega leta pa prometni varnosti učencev namenja še posebno pozornost.

Ob začetku šolskega leta bo v obdobju od 1. do 3. septembra 2021 (od srede do petka) poskrbljeno za varovanje na prehodih za pešce v okoliših vseh osnovnih šol v Mestni občini Celje, in sicer v času prihoda učencev v šolo (od 7.30 do 8.30) in v času odhoda iz šole (od 11.30 do 13.30).

Preventivno akcijo je SPV Mestne občine Celje organiziral v sodelovanju z Društvi upokojencev v Mestni občini Celje, Policijsko postajo Celje, Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom Mestne občine Celje ter ZŠAM Celje

Da bi zagotovili večjo prometno varnost ob začetku šolskega leta, bosta Policijska postaja Celje in Medobčinski inšpektorat MOC izvajala poostren nadzor z meritvami hitrosti v okoliših šol v Celju.

Za šolska leta 2020/2021, 2021/2022 in 2022/2023 sta bila na podlagi javnega naročila izbrana prevoznika pogodbenih osnovnošolskih prevozov. To sta Nomago, d. o. o., in Edvard Vengust, d. o. o. Prevoznika skupaj s šolami in Mestno občino Celje zagotavljata varne prevoze. Upoštevajo se vse omejitve oz. navodila pristojnih državnih inštitucij glede COVID-19.

B.S., vir: gradivo MO Celje

Oznake: , , , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
156 queries in 4,723 seconds.